Warmtevisie is vastgesteld - "Isoleren, isoleren, isoleren".

warmtevisie 1.jpg
05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
Door Henry Buitenhuis op 15 december 2021 om 19:38

Warmtevisie is vastgesteld - "Isoleren, isoleren, isoleren".

Stijgende energieprijzen laten ons merken hoe afhankelijk we zijn van levering van energie. Onze samenleving gebruikt veel energie, en daardoor zitten we er in onze huizen warm bij.

Maar voor de ChristenUnie is het ook duidelijk dat we nu roofbouw plegen op de natuurlijke reserves in de aarde. En tegelijk dat massale gebruik van fossiele brandstoffen zorgt ook voor een enorme CO2 belasting op onze aarde.

Dat moet dus anders. Terecht zet onze landelijke overheid een koers uit om gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming te beëindigen. Maar dan krijgen we de vraag hoe blijven we warm in onze huizen?

We willen starten met een compliment geven aan de opstellers van de warmtevisie. Er is uitgebreid onderzoek  gedaan om inzicht te krijgen wat er mogelijk is en de uitkomsten zijn overzichtelijk beschreven. Deze visie laat heel veel kansen per wijk zien. Het geeft richting aan het beste moment om te investeren.

Landelijk is er een Isolatie manifest. En dat hebben we naast de warmte visie van Barneveld gelegd, met het idee, misschien kunnen we met een mooie motie maken die nog iets toevoegt. Maar u hebt isoleren al benoemd als een belangrijk punt om direct en voortvarend mee te starten. Maar het kan ambitieuzer.

In het nieuwe regeerakkoord wordt er  tot 2030 3,35 miljard euro extra geïnvesteerd in een Nationaal Isolatie Programma (een ChristenUnie-initiatief). De beste energie is immers bespaarde energie. Dit nationale programma kent 12 actiepunten.

We vragen het college om heel goed aan te sluiten bij het nationale isolatie programma om zo isoleren in Barneveld te versnellen.  Van de 12 punten uit het manifest willen we er 3 noemen die we graag opgenomen zien in de uitvoeringsprogramma van het college.

1. Verdrievoudig het isolatie tempo.
2. Werk met een vouchersysteem om doelgroepen met minder inkomen te verleiden om te isoleren.
3. Hou vol, isoleren is een zaak van een lange adem.

En als huizen geïsoleerd zijn, dan worden alle andere maatregelen voor de warmte transitie goedkoper. Als het college daarna ook inzet op meest rendabele technieken die  voorhanden zijn, voor verwarmen, dan wordt het behapbaar en betaalbaar voor de Barneveldse woningen.

Een tweede belangrijke maatregel is dat het college inzet om met de bewoners van de huizen in onze dorpen uitgebreid te bespreken hoe de verandering van warmtebronnen uitgevoerd kan worden. In nu reeds goed geïsoleerder huizen kan dat goed met warmtepompen. In een verdere toekomst komen er mogelijk warmtenetten. We hopen dat er dan meer zicht is op de mogelijkheden van het inzetten van aardwarmte.

U zet terecht energie ambassadeurs in. We vragen ons af of er voldoende ambassadeurs en energie coaches zijn om het isoleren te versnellen. Als blijkt dat deze mensen overbelast worden door veel aanvragen, wilt u dan zorgen voor een groter aantal mensen dat hiervoor ingezet kan worden?

Alleen door samen op te trekken kunnen we in Barneveld met goed geïsoleerde huizen de warmtetransitie uitvoeren. En ik herhaal nu bewust nog een keer, zet de komende periode alles in op isoleren, isoleren en nog eens isoleren.

Wie geïnteresseerd is hoe het zit met et zijn eigen woning kan het best zelf in de warmtevisie gaan lezen.  https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=barneveld&id=100156844