ChristenUnie stelt stevige voorwaarden aan mogelijke komst van de railterminal

opleggerterminal.png
CU-Socialmediafoto
Door ChristenUnie Barneveld op 10 november 2021 om 19:38

ChristenUnie stelt stevige voorwaarden aan mogelijke komst van de railterminal

geen grote containeropslag

Al jaren streeft het college naar de komst van een railterminal. We zijn daar niet per definitie tegen, maar er moeten wel goede voorwaarden gesteld worden. De railterminal kan leiden tot een toename van 500 vrachtwagenbewegingen op de Harselaar. Daarom pleiten we voor een extra oprit op de A1 bij de Garderbroekerweg. Ook wil de ChristenUnie voorkomen dat veel ruimte verloren gaat aan het opstapelen van zeecontainers. Daarom willen we een terminal voor treinen die hele opleggers vervoeren. Hieronder leest u het pleidooi dat ons fractielid Henry Buitenhuis hier tijdens de raadsvergadering over gegeven heeft. 

Rail terminal voor  vervoer van opleggers

Inleiding

Een railterminal moeten we  dat willen in Barneveld?  De ChristenUnie volgt de ontwikkeling daarvan kritisch, omdat we het belangrijk vinden dat de railterminal geen groot beslag legt op de Barneveldse schaarse grond. Maar ook omdat we het belangrijk vinden dat de grond van ons industrieterrein wordt ingezet om veel werkgelegenheid te bieden.

Nieuw initiatief van de BIK

Een railterminal moeten we  dat willen in Barneveld? Die vraag stelden stelde collega Lukas Scheijgrond in 2018 namens de ChristenUnie, bij de toenmalige vraag of het onderzoek naar een railterminal door moest gaan. Samen met andere fracties hebben we toen in een amendement aangenomen waarmee richting is gegeven aan de onderzoeksvragen.

Nu ligt er na 3 en een halfjaar een nieuw rapport dat positief is over de mogelijkheden van een railterminal. De BIK houdt vol en laat zien dat ze nog steeds graag een railterminal wil.

Met een intentieverklaring van een nieuwe exploitant zijn er nu realistische nieuwe mogelijkheden.

En toch, moeten we het willen?

Geen stallingsplaats voor havencontainers

Tijdens onze excursie in Venlo hebben we een groot nadeel gezien van een railterminal die zich richt op maritieme en andere containers. Het vraagt veel oppervlak, omdat de haven van Rotterdam graag containers bij zo’n terminal stalt in plaats van bij de havens. Maar, voorzitter, onze fractie is van mening dat Barneveld geen stallingsplaats voor containers moet worden.

Alternatief vervoer van opleggers

Gelukkig dient zich nu een exploitant aan die zich voornamelijk wil richten op het vervoeren van opleggers. En dat geeft weer heel andere mogelijkheden. Dit type terminal haalt hele opleggers van de weg. Dat maakt een business case mogelijk voor een type terminal dat gericht is op het verbeteren van het regionale transport. Dat kent een veel snellere doorlooptijd. Het risico van stalling wordt zo geminimaliseerd.

Hoe dat in de praktijk werkt laten we zien op het scherm.

CargoBeamer bringt Lkw das Bahnfahren bei - YouTube ( bekijk vooral het deel vanaf 1.54 minuut tot 3.00 minuut)

Met beeld voor ogen dient de ChristenUnie een amendement in. Met dat amendement willen we bereiken dat alleen dit nieuwe concept een kans krijgt.

Kritisch volgen

En dan nog blijven we kritisch, omdat we het belangrijk vinden dat de railterminal geen groot beslag legt op de Barneveldse schaarse grond. Maar ook omdat we het belangrijk vinden dat de grond van ons industrieterrein wordt ingezet om veel werkgelegenheid te bieden.

En natuurlijk blijven de punten uit het amendement van 2018 relevant. Bij de verdere ontwikkeling zijn er voor ons dus belangrijke criteria.

Op en afritten A1 richting Apeldoorn

Tegelijk we zijn blij dat dit nieuwe initiatief uitzicht geeft op CO2 reductie, door het van de weg halen van opleggers. Maar omdat dit vooral een regionaal en landelijk voordeel geeft, willen we inzetten op meer voordelen voor Barneveld, want we krijgen door dit initiatief wel de last van maximaal 500 vrachtwagen bewegingen extra per dag.

Daarom hebben we 2 verzoeken aan het college:

500 vrachtwagenbewegingen per dag maken het echt relevant dat er een op en afritten komen op de A1 bij de Garderbroekerweg. Wilt u onderzoeken of er, in combinatie met de verstedelijkingsopgave, nieuwe kansen ontstaan voor afritten op de  A1? Hiertoe dienen we een motie in.   

Daarnaast vragen we om een toezegging. Graag zien we dat onderzocht wordt hoe de regionale en landelijke energiereductie die met de railterminal bereikt wordt mee kan tellen in de RES.

Sprinter verbinding richting Apeldoorn

Er is voor een positieve grondhouding van onze fractie nog een heel belangrijk punt.

De railterminal mag niet ten koste gaan van een mogelijk sprinter verbinding richting Apeldoorn.

Dat is in lijn met het amendement van 2018. En daarover willen we nu een nieuwe toezegging van het college.

We zijn dus voorzichtig positief. Afhankelijk van de toezeggingen en de aanname van ons amendement en onze motie zullen we besluiten hoe we stemmen over het raadsvoorstel.