Hoe ziet Barneveld eruit als we deze koers naar 2020 inzetten?

2014-06-02 20.13.19
05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
Door Henry Buitenhuis op 8 juli 2021 om 19:55

Hoe ziet Barneveld eruit als we deze koers naar 2020 inzetten?

Voor de ChristenUnie is het duidelijk dat we blijven groeien, er is een grote woningnood in heel Nederland, en met de stijgende zeespiegel lijkt het verstandiger om te bouwen op de hogere gronden van Barneveld, dan in de diepe polders van het Westland. De groei van Barneveld zal voor een deel natuurlijke groei zijn, maar ook voor mensen uit de omgeving is onze gemeente een aantrekkelijke plek om te wonen.

Welk groei tempo we ook in Barneveld kiezen, de huizen worden naar verwachting verkocht en bewoond. Door de koers notitie om te zetten in plannen komen er elk jaar gemiddeld 1000 inwoners bij in onze gemeente. En dat is wat de ChristenUnie betreft ook de grens. We kiezen voor maximaal 80.000 inwoners in 2040.  We vragen van het college om niet actief te streven naar meer dan 80.000 inwoners. Want voor de ChristenUnie is het belangrijk dat we ons dorpse karakter behouden.

Vanwege het behoud van het landschap kiezen we voor hoger bouwen tot ongeveer 6 bouwlagen in grotere kernen. Zoveel bouwlagen kan omdat er meer 1 en 2 persoonshuishoudens zijn die tevreden zijn met een betaalbare appartement. Maar de ChristenUnie wil dat niet nog veel hoger, vanwege het dorpse karakter.

De dorpen bloeien omdat er genoeg jonge gezinnen wonen waardoor er levensvatbare lagere scholen zijn. En ook heeft elk dorp minimaal één mooie supermarkt met een gevarieerd aanbod en dat komt omdat we meer gaan inzetten op bouwen in alle dorpen in plaats van alleen in de grotere dorpskernen.

Maar wat doet zo’n groei met de sociale samenhang van onze dorpen? Hoe bereiken we dat de sfeer die er nu nog is, de sfeer van het voor elkaar zorgen ook in de toekomst een belangrijke leefwijze blijft? Volgens de ChristenUnie kan de sociale samenhang sterk blijven door voldoende in te zetten op ontmoeting van inwoners met elkaar te faciliteren. Dit kan door voldoende wijk ontmoetingspunten voor jong en oud. Realiseer daarom  bijvoorbeeld buurtkamers en buurthuizen en mooi gegroepeerde huizen rond centrale speelveldjes.

In 2040 is er zeer waarschijnlijk een veel gevarieerder landschap, omdat de Landbouw veel extensiever wordt. Dus wordt het landbouw gebied veel soorten rijker met meer planten soorten en meer weidevogels. We zorgen dan nog steeds dat het platteland niet langzaam een dorp wordt, maar we kiezen voor bewoning in of aan de randen van de dorpskernen.

Gangbare extensievere landbouw blijft door innovaties een belangrijk factor in ons buitengebied. We vragen van het college een toezegging om actief teblijven participeren in de veranderingen die nodig zijn voor de omzetting naar een extensievere gezonde landbouw samen met de partners in FoodValley?

 

Als  gemeente hebben we geleerd van het verleden. We gaan innovatiever aan het werk met gecombineerde functies  van maatschappelijke gebouwen en multifunctioneel gebruik van de ruimte. Vooraf bespreken we dat met belanghebbenden.

Voorzitter: Wat wij nu ook bedenken, de toekomst kan ook heel anders worden. Dat is niet in onze hand. Wij kunnen slechts zo goed mogelijk keuzes maken op basis van gegevens die wij nu weten.  Maar wij vertrouwen dat onze God die dagelijks Zijn zon doet opgaan over iedereen, dat ook in de toekomst blijft doen.