Een nieuwe woonvisie!

2014-06-02 20.13.19
05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
Door Henry Buitenhuis op 18 maart 2021 om 21:10

Een nieuwe woonvisie!

De woonvisie 2021-2025 geeft op verschillende onderdelen een duidelijke trendbreuk met het verleden

  1. Er is meer ruimte voor starter op de woningmarkt,
  2. er is meer ruimte voor levensloopbestendige woningen.
  3. De BENG normen worden overal toegepast.
  4. En ook het natuurinclusief bouwen wordt opgepakt.

Wat dat laatste punt betreft. We lazen onlangs een artikel in het Nederlands dagblad, waarin grote bouwondernemingen nadrukkelijk vragen om verordeningen die natuur inclusief bouwen  meer verplichtend opleggen.Tegelijkertijd meldden zij dat dit heel goed uitgevoerd kan worden, zonder grote extra kosten. Het moet alleen gericht opgepakt worden.

Daarom hebben we het college de gevraagd om dit ook op te nemen in Barneveldse verordeningen voor de nieuwbouw in de bestemmingsregels.

Het college zegt toe dat dit uitgewerkt wordt in een voorstel over natuurinclusief wonen. Dit naar aanleiding van een motie van de CU daarover die in juni 2019 werd aangenomen. 

Wij verwachten dat door de uitvoering van de Woonvisie meer Jongeren een starterswoning kunnen krijgen in Barneveld. En dat ouderen kunnen doorstromen naar levensloopbestendige woningen. En dat daarmee ook weer bestaande woningen, die door ouderen worden verkocht, vrijkomen voor gezinnen.

Nu zien we tegelijk dat door de schaarste op de woningmarkt,  de woning markt extra ingewikkeld  gemaakt wordt. Door de schaarste zien grote beleggers de woningmarkt als een kans om te koste van gewone burgers veel geld te verdienen. Ze drijven prijzen op door massaal in te kopen.

Geacht college, we vragen u om bij de uitvoering van de woonvisie  de koopwoningen voor de starters beschermen met zelfbewoningsplicht.

We willen graag verzekerd zijn dat nieuwe koopwoningen voor starters, ook echt door starters gekocht worden. En dat ze ook beschikbaar blijven voor starters. Het college geeft aan dat ze de zelfbewoningsplicht actief inzet voor sociale woningen. Daar zijn we ontzettend blij mee.