ChristenUnie kiest voor ambitieuze regionele energiestransitie. Dat heeft de aarde nodig!

RES.jpg
06 Henry Buitenhuis
Door Henry Buitenhuis op 25 september 2020 om 08:43

ChristenUnie kiest voor ambitieuze regionele energiestransitie. Dat heeft de aarde nodig!

We zetten als gemeente een eerste stap in een regionale energie strategie.  Omdat we de aarde niet willen uitputten. Omdat we zien dat het huidige energiegebruik grote schade toe brengt aan de aarde.

Omdat we geloven dat God de energievoorraad op deze aarde niet alleen als een cadeau heeft gegeven voor onze generatie. Wij zijn voorbijgangers die de plicht hebben om de aarde zo te beheren en onderhouden dat ook onze kinderen en hun kinderen enzovoort, er goed kunnen leven.

We zetten als gemeente een eerste stap in een regionale energie strategie (RES).  Omdat we de aarde niet willen uitputten. Omdat we zien dat het huidige energiegebruik grote schade toe brengt aan de aarde.

Omdat we geloven dat God de energievoorraad op deze aarde niet alleen als een cadeau heeft gegeven voor onze generatie. Wij zijn voorbijgangers die de plicht hebben om de aarde zo te beheren en onderhouden dat ook onze kinderen en hun kinderen enzovoort, er goed kunnen leven.

Deze concept RES nota  is voor de ChristenUnie een belangrijke stap op weg naar een volledige energie transitie in 2050. De maatregelen in deze  RES beogen nog maar een kleine eerste stap. Maar het is belangrijk om die stap te zetten, zodat de volgende stappen kunnen volgen. En door steeds weer een stap te zetten zullen we ook ontdekken hoe het steeds beter kan.

De noodzakelijke stappen kunnen we als gemeente niet alleen zetten. Dat willen we samen doen met de inwoners van Barneveld. Daarom is voortdurend gesprek met hen belangrijk. Dat willen we samen doen met de Regio Foodvalley. Daarbij willen we leren van oplossingen in andere gemeenten. Dat doen we binnen de kaders van het rijk. En binnen de kaders die we als gemeenteraad vaststellen.

En onze gemeente heeft een grotere ambitie dan vastgelegd in de RES. De RES legt minimaal 1,5 procent energietransitie per jaar vast. Maar als raad hebben we vastgelegd dat Barneveld gaat voor minimaal 2% per jaar.

We zien graag dat Barnevelders en Barneveldse bedrijven betrokken worden bij het realiseren van slimme ideeën om de energie transitie in onze gemeente te versnellen. En gelukkig merken we ook dat veel Barnevelders betrokken mee willen denken en werken.

In deze RES zetten we voornamelijk in op het besparen van energie en op de bestaande mogelijkheden van energie opwekken met Zon en wind. 

We zien uit naar volgende stappen, waarin de mogelijkheden van het gebruik van aardwarmte verder onderzocht worden.

De ChristenUnie is niet voor oplossingen die onze kinderen opzadelen met kernafval.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.