ChristenUnie kiest voor ambitieuze regionele energiestransitie. Dat heeft de aarde nodig!

RES.jpg
05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
Door Henry Buitenhuis op 25 september 2020 om 08:43

ChristenUnie kiest voor ambitieuze regionele energiestransitie. Dat heeft de aarde nodig!

We zetten als gemeente een eerste stap in een regionale energie strategie.  Omdat we de aarde niet willen uitputten. Omdat we zien dat het huidige energiegebruik grote schade toe brengt aan de aarde.

Omdat we geloven dat God de energievoorraad op deze aarde niet alleen als een cadeau heeft gegeven voor onze generatie. Wij zijn voorbijgangers die de plicht hebben om de aarde zo te beheren en onderhouden dat ook onze kinderen en hun kinderen enzovoort, er goed kunnen leven.

We zetten als gemeente een eerste stap in een regionale energie strategie (RES).  Omdat we de aarde niet willen uitputten. Omdat we zien dat het huidige energiegebruik grote schade toe brengt aan de aarde.

Omdat we geloven dat God de energievoorraad op deze aarde niet alleen als een cadeau heeft gegeven voor onze generatie. Wij zijn voorbijgangers die de plicht hebben om de aarde zo te beheren en onderhouden dat ook onze kinderen en hun kinderen enzovoort, er goed kunnen leven.

Deze concept RES nota  is voor de ChristenUnie een belangrijke stap op weg naar een volledige energie transitie in 2050. De maatregelen in deze  RES beogen nog maar een kleine eerste stap. Maar het is belangrijk om die stap te zetten, zodat de volgende stappen kunnen volgen. En door steeds weer een stap te zetten zullen we ook ontdekken hoe het steeds beter kan.

De noodzakelijke stappen kunnen we als gemeente niet alleen zetten. Dat willen we samen doen met de inwoners van Barneveld. Daarom is voortdurend gesprek met hen belangrijk. Dat willen we samen doen met de Regio Foodvalley. Daarbij willen we leren van oplossingen in andere gemeenten. Dat doen we binnen de kaders van het rijk. En binnen de kaders die we als gemeenteraad vaststellen.

En onze gemeente heeft een grotere ambitie dan vastgelegd in de RES. De RES legt minimaal 1,5 procent energietransitie per jaar vast. Maar als raad hebben we vastgelegd dat Barneveld gaat voor minimaal 2% per jaar.

We zien graag dat Barnevelders en Barneveldse bedrijven betrokken worden bij het realiseren van slimme ideeën om de energie transitie in onze gemeente te versnellen. En gelukkig merken we ook dat veel Barnevelders betrokken mee willen denken en werken.

In deze RES zetten we voornamelijk in op het besparen van energie en op de bestaande mogelijkheden van energie opwekken met Zon en wind. 

We zien uit naar volgende stappen, waarin de mogelijkheden van het gebruik van aardwarmte verder onderzocht worden.

De ChristenUnie is niet voor oplossingen die onze kinderen opzadelen met kernafval.