Bloemendal kan starten!

Barneveld-Bloemendal-UItgelicht.jpg
06 Henry Buitenhuis
Door Henry Buitenhuis op 28 mei 2020 om 00:41

Bloemendal kan starten!

De wijk Bloemendal krijgt met het eerste deel een hele mooie start. Er worden gasloze woningen gebouwd. Er worden voldoende woningen van alle categorieën gebouwd zoals voorzien in de woonvisie waaronder dus ook voldoende door de ChristenUnie gewenste goedkope woningen.

Duurzame werkgelegenheid

Een goede start dus voor een nieuwe wijk. En in deze tijd waarin de economie stagneert door Corona, is het goed dat we als gemeente mee werken aan duurzame werkgelegenheid. 

Werkgelegenheid die past bij de ontwikkelingen van duurzaam bouwen.

Fietsontsluiting
2 Op vragen van de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering zegt het college toe dat er zo snel als mogelijk een fietsontsluitingsweg gerealiseerd wordt naar deBloemendallaan. Daarmee kunnen de fietsers op een gemakkelijke manier naar het centrum van Barneveld gaan.

Scholen en winkels
Op dit moment wordt er gewerkt aan de verkaveling van de voorzieningen cluster in fase 2B. De ChristenUnie waardeert het dat het college dit voortvarend oppakt. maar wat wordt daar dan ontwikkeld? Is er in dat deel voldoende ruimte voor winkels? En vooral komt er voldoende ruimte voor basisscholen? De ChristenUnie wil graag van het college horen dat er geleerd is van de problemen die op er waren in de Burgt en in Veller.  

In de Burgt was er in eerste instantie te weinig mee gerekend. 

En in Veller is op voorstel van het college, ondanks de weerstand van de ChristenUnie, de kavel voor voorzieningen verkleind. Daardoor is het schoolgebouw daar veel te klein met alle problemen van dien.

Het college zegt toe dat er voldoende ruimte zal zijn voor de scholen. En dat die ruimte zal passen bij de volledig ontwikkelde wijk Bloemendal.

 

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.