Bloemendal kan starten!

Barneveld-Bloemendal-UItgelicht.jpg
05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
Door Henry Buitenhuis op 28 mei 2020 om 00:41

Bloemendal kan starten!

De wijk Bloemendal krijgt met het eerste deel een hele mooie start. Er worden gasloze woningen gebouwd. Er worden voldoende woningen van alle categorieën gebouwd zoals voorzien in de woonvisie waaronder dus ook voldoende door de ChristenUnie gewenste goedkope woningen.

Duurzame werkgelegenheid

Een goede start dus voor een nieuwe wijk. En in deze tijd waarin de economie stagneert door Corona, is het goed dat we als gemeente mee werken aan duurzame werkgelegenheid. 

Werkgelegenheid die past bij de ontwikkelingen van duurzaam bouwen.

Fietsontsluiting
2 Op vragen van de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering zegt het college toe dat er zo snel als mogelijk een fietsontsluitingsweg gerealiseerd wordt naar deBloemendallaan. Daarmee kunnen de fietsers op een gemakkelijke manier naar het centrum van Barneveld gaan.

Scholen en winkels
Op dit moment wordt er gewerkt aan de verkaveling van de voorzieningen cluster in fase 2B. De ChristenUnie waardeert het dat het college dit voortvarend oppakt. maar wat wordt daar dan ontwikkeld? Is er in dat deel voldoende ruimte voor winkels? En vooral komt er voldoende ruimte voor basisscholen? De ChristenUnie wil graag van het college horen dat er geleerd is van de problemen die op er waren in de Burgt en in Veller.  

In de Burgt was er in eerste instantie te weinig mee gerekend. 

En in Veller is op voorstel van het college, ondanks de weerstand van de ChristenUnie, de kavel voor voorzieningen verkleind. Daardoor is het schoolgebouw daar veel te klein met alle problemen van dien.

Het college zegt toe dat er voldoende ruimte zal zijn voor de scholen. En dat die ruimte zal passen bij de volledig ontwikkelde wijk Bloemendal.