Vaccinatie: Stimuleren Ja, verplichten Nee!

Gezond
CU-Socialmediafoto
Door ChristenUnie Barneveld op 14 mei 2020 om 13:41

Vaccinatie: Stimuleren Ja, verplichten Nee!

ChristenUnie blijft pleiten voor het stimuleren van vaccinatie, maar mensen zijn vrij om zelf de keuze te maken

Al langere tijd zet de ChristenUnie zich in voor beleid dat mensen stimuleert om hun kinderen te laten vaccineren. Een hogere vaccinatiegraad is belangrijk voor de gezondheid van onze kinderen. Echter, dit beleid kent ook grenzen. In Den haag zijn er partijen die over willen gaan op een vaccinatieplicht, of die belemmeringen op willen werpen voor ouders die hun kinderen niet vaccineren. Die willen bijvoorbeeld kinderen de toegang tot kinderopvang ontzeggen of de kinderbijslag verlagen voor ouders die hun kinderen niet inenten. Als ChristenUnie zijn we fel tegen dit soort maatregelen. Naar aanleiding van onze vragen heeft het college aangegeven om in de communicatie naar de landelijke overheid ook te gaan voor goede voorlichting en tegen vormen van dwang.

We willen vaccineren dus stimuleren. Door een hoge vaccinatiegraad wordt de kans op uitbraken van ziektes als mazelen een stuk kleiner. Dergelijke ziektes kunnen levenslange gezondheidsproblemen en de dood tot gevolg hebben. Vaccins hebben bewezen van waarde te zijn, want de ziektes waartegen gevaccineerd wordt, komen in Nederland nauwelijks meer voor.

Toch wordt de kans dat de ziektes terugkomen groter. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat gevaccineerd wordt gedaald. Mensen hebben verschillende redenen om niet te vaccineren. Voor een grote groep mensen binnen onze gemeente heeft het te maken met de geloofsovertuiging. Maar er zijn ook mensen die stuiten op theorieeën dat vaccins slecht zijn, zoals de theorie dat vaccineren kan leiden tot autisme. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente hier goede voorlichting over geeft. Samen met andere partijen hebben we hier meerdere malen voor gepleit. We zijn er blij mee dat het college dit opgepakt heeft, onder andere door middel van een vaccinatieconsult voor ouders met pasgeboren baby's. Er zijn signalen dat de vaccinatiegraad verbetert en daar zijn we blij mee.

Het stimuleren kent wel een grens. Het verplichten van mensen om te vaccineren kan niet. Dit gaat in tegen het grondrecht 'onaantastbaarheid van het lichaam.' Dit grondrecht is opgenomen in de grondwet, artikel 11. Wij hechten hier sterk aan en vinden dat dit geëerbiedigd moet worden. Met ouders die niet willen vaccineren ga je in gesprek, maar de uiteindelijke keuze blijft bij hen.

Tijdens de commissievergadering van 12 mei heeft raadslid Lukas Scheijgrond het college opgeroepen om dit tijdens bijeenkomsten over vaccinatie ook te communiceren richting de landelijke overheid. Daarbij gaf hij aan dat ook de indirecte dwang, bijvoorbeeld door middel van verlaging van de kinderbijslag, tegengegaan moet worden. Het college wist Scheijgrond gerust te stellen. Het college zal zich inzetten voor goede voorlichting en ook richting de landelijke overheid bepleiten dat goede voorlichting belangrijk is, maar dat van dwang geen sprake moet zijn. 

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.