Zorg voor jong en oud

Hans Scoop
CU-Socialmediafoto
Door ChristenUnie Barneveld op 17 maart 2018 om 20:58

Zorg voor jong en oud

Hans van Daalen, wethouder voor jeugd, welzijn en zorg

Voor velen wellicht een bekend gezicht. Wethouder Hans van Daalen van de ChristenUnie heeft zich de afgelopen periode zichtbaar ingezet voor de gemeente Barneveld. Hans heeft onder andere succesvol bijgedragen aan goede jeugdhulp, de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het mooie project Automaatje, de aanpak van knooppunt A1-A30 en de opening van station Barneveld-Zuid. Te veel om op te noemen, genoeg om af te maken en nog voldoende projecten om op te starten. De vorming van de nieuwe gemeenteraad biedt een mooie gelegenheid om terug te blikken op zijn werk als wethouder.

...

Jeugd, welzijn en zorg

Jeugd, welzijn en zorg zijn belangrijke thema’s op de agenda van Hans. Dit blijkt ook uit de ‘successen’ die hij de afgelopen periode wist te realiseren. Sinds 2015 is de wet veranderd en is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg. Deze transitie is onder leiding van Hans goed verlopen en dankzij een goede lobby is er genoeg geld vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. Ook voor de aanpak van kindermishandeling heeft Van Daalen zich sterk gemaakt. Met scholen en betrokken organisaties is er door middel van trainingen en intervisie kennis opgebouwd om hier zorgvuldig mee om te gaan.
Hans van Daalen legt hierbij graag de verbinding tussen verschillende partijen. Dit zien we terug in zijn initiatieven om huisartsen en scholen samen te laten werken met het Centrum Jeugd en Gezin. Overigens is het niet alleen de jeugd waar Hans zich sterk voor maakt. Ook mantelzorgers, statushouders en inwoners met een verstandelijke of psychische beperking kregen extra aandacht.
...

Water, klimaat en verkeer

Zorg voor de gemeente Barneveld, betekent ook zorg voor het klimaat en de infrastructuur. Hans had als wethouder een belangrijke bijdrage in:
...
  • Platform water Vallei en Eem
  • Regionaal Manifest voor wateropvang en goede waterberging
  • Lobby rondom knooppunt A1-A30
  • Opstart rondweg Voorthuizen en rondweg Barneveld-Oost
  • Verbetering fietsverbindingen en veiligheid bestaande oversteken
  • Realisatie Station Barneveld-Zuid en kwartiersdienst Valleilijn
  • Succesvol behoud van buslijn 102 voor Terschuur en Zwartebroek
Hans is een wethouder die veel heeft weten te bereiken voor onze gemeente. We hebben er vertrouwen in dat hij ook de komende jaren onze gemeente tot dienst zal zijn. Een stem op de ChristenUnie is daarom ook een stem op kandidaat-wethouder Hans van Daalen.
...