Zorg voor jong en oud

Hans Scoop
CU-Socialmediafoto
Door ChristenUnie Barneveld op 17 maart 2018 om 20:58

Zorg voor jong en oud

Hans van Daalen, wethouder voor jeugd, welzijn en zorg

Voor velen wellicht een bekend gezicht. Wethouder Hans van Daalen van de ChristenUnie heeft zich de afgelopen periode zichtbaar ingezet voor de gemeente Barneveld. Hans heeft onder andere succesvol bijgedragen aan goede jeugdhulp, de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het mooie project Automaatje, de aanpak van knooppunt A1-A30 en de opening van station Barneveld-Zuid. Te veel om op te noemen, genoeg om af te maken en nog voldoende projecten om op te starten. De vorming van de nieuwe gemeenteraad biedt een mooie gelegenheid om terug te blikken op zijn werk als wethouder.

...

Jeugd, welzijn en zorg

Jeugd, welzijn en zorg zijn belangrijke thema’s op de agenda van Hans. Dit blijkt ook uit de ‘successen’ die hij de afgelopen periode wist te realiseren. Sinds 2015 is de wet veranderd en is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg. Deze transitie is onder leiding van Hans goed verlopen en dankzij een goede lobby is er genoeg geld vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. Ook voor de aanpak van kindermishandeling heeft Van Daalen zich sterk gemaakt. Met scholen en betrokken organisaties is er door middel van trainingen en intervisie kennis opgebouwd om hier zorgvuldig mee om te gaan.
Hans van Daalen legt hierbij graag de verbinding tussen verschillende partijen. Dit zien we terug in zijn initiatieven om huisartsen en scholen samen te laten werken met het Centrum Jeugd en Gezin. Overigens is het niet alleen de jeugd waar Hans zich sterk voor maakt. Ook mantelzorgers, statushouders en inwoners met een verstandelijke of psychische beperking kregen extra aandacht.
...

Water, klimaat en verkeer

Zorg voor de gemeente Barneveld, betekent ook zorg voor het klimaat en de infrastructuur. Hans had als wethouder een belangrijke bijdrage in:
...
  • Platform water Vallei en Eem
  • Regionaal Manifest voor wateropvang en goede waterberging
  • Lobby rondom knooppunt A1-A30
  • Opstart rondweg Voorthuizen en rondweg Barneveld-Oost
  • Verbetering fietsverbindingen en veiligheid bestaande oversteken
  • Realisatie Station Barneveld-Zuid en kwartiersdienst Valleilijn
  • Succesvol behoud van buslijn 102 voor Terschuur en Zwartebroek
Hans is een wethouder die veel heeft weten te bereiken voor onze gemeente. We hebben er vertrouwen in dat hij ook de komende jaren onze gemeente tot dienst zal zijn. Een stem op de ChristenUnie is daarom ook een stem op kandidaat-wethouder Hans van Daalen.
...

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.