Posters geplakt - Elk dorp is Waardevol

Poster Kootwijkerbroek 2018
CU-Socialmediafoto
Door ChristenUnie Barneveld op 26 februari 2018 om 22:10

Posters geplakt - Elk dorp is Waardevol

Elk mens is Waardevol. Dat is waar wij voor staan.
Ook elk dorp is Waardevol. Al onze dorpen hebben een eigen unieke cultuur en saamhorigheid.
Die cultuur en saamhorigheid is ons eigen en dat willen we behouden. Daarnaast willen we het unieke aan elk dorp versterken. Bijvoorbeeld door een goede samenwerking met wijkplatforms of de plaatselijk belang vereniging.

In ons verkiezingsprogramma worden verschillende speerpunten voor de verschillende dorpen genoemd. Zo willen we graag een groen dorpscentrum in Voorthuizen, een woonzorgcombinatie in Stroe, een sporthal in Terbroek en een dorpshuis mét bibliotheek in Garderen. Met deze en vele andere specifieke punten willen we onze dorpen verder versterken. Het dorpse karakter moet behouden blijven en tegelijkertijd moet de leefbaarheid op peil zijn.

Op deze manier hebben we nog veel meer dorpsspecifieke punten benoemd en willen we bovenal in contact blijven met de inwoners van alle dorpen.

  • Bedrijventerrein in Stroe en Voorthuizen
  • Aanleg glasvezel in Terschuur, Zwartebroek, Voorthuizen en De Glind
  • Nieuwe locatie Flying Bikes in Kootwijkerbroek
  • Doorgaand verkeer weren uit de dorpscentra van Stroe, Garderen en Terschuur
  • Op lange termijn een station in Stroe
  • Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in Garderen en Kootwijk

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.