50 Enthousiaste kandidaten voor de verkiezingen op 21 maart

Kandidaten 2018 - 1
CU-Socialmediafoto
Door ChristenUnie Barneveld op 25 januari 2018 om 20:12

50 Enthousiaste kandidaten voor de verkiezingen op 21 maart

ChristenUnie Barneveld presenteerde vandaag de kieslijst met daarop 49 enthousiaste kandidaat raadsleden en wethouder kandidaat Hans van Daalen die ook na de verkiezingen weer beschikbaar is voor een wethouderspost.

Lijsttrekker voor de ChristenUnie is Lukas Scheijgrond uit Voorthuizen. Scheijgrond is sinds 2010 actief in de gemeenteraad en heeft enkele jaren ervaring opgedaan als fractievoorzitter. Voor de komende jaren wil hij vanuit christelijke waarden verder investeren in de samenleving. Doelstellingen daarbij zijn: Het omzien naar elkaar, investeren in de toekomst van onze kinderen en duurzaamheid.  Scheijgrond: “Belangrijk is het stimuleren van vrijwilligerswerk, woon-zorg combinaties voor ouderen en betaalbare woningen, zodat jongeren zo veel mogelijk de kans krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. Zo blijft de saamhorigheid in de dorpen. Dat vind ik waardevol voor onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen.” 

Wethouders kandidaat Van Daalen is de afgelopen jaren succesvol geweest bij de decentralisatie van zorgtaken. Jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en ondersteuning van mensen om te werken is daarmee overgedragen van de landelijke overheid naar de gemeente. Van Daalen: "In Barneveld hebben we de zorg voor jong en oud op een goede manier opgepakt. Daarbij hebben we ingezet op zorg dichtbij met ruimte voor identiteit. Als één van de weinig gemeenten hebben we ook de financiën op orde".

De top 10 van de kieslijst bestaat verder uit Peter Spruijt die zich de afgelopen vier jaar heeft ingezet voor betaalbaar wonen en meer keuzevrijheid bij afvalinzameling, Henk Wiesenekker die zich als raadscommissielid heeft ingezet voor veiligheid en Jaap van den Top uit Kootwijkerbroek met zijn onuitputtelijke inzet voor de belangen van onze boeren. Op plek 6 en 7 staan Wilma Heijkoop-van Maanen en Henry Buitenhuis, de zorgspecialisten van de fractie. Plek 7 en 8 worden ingevuld door de nieuwkomers Erik van de Kamp, docent op het JFC, en Dianne de Kwant-van Lagen die ervaring heeft opgedaan in de Jongerenraad. Plek 9 en 10 worden ingevuld door twee bekende en ervaren CU'ers, namelijk John Jaspersen en David Jan van Harten.

Scheijgrond: "Met deze kieslijst en wethouders kandidaat gaan we vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet. Voor de zetelwinst vier jaar geleden zijn we zeer dankbaar. Die heeft ons geholpen om mooie zaken te bereiken, zoals veiliger fietsroutes, goede ondersteuning van mensen en gezinnen met een laag inkomen en concrete stappen om over te stappen op blijvende energiebronnen. Bij de komende verkiezingen hopen we weer op een mooi resultaat, zodat we er aan kunnen werken dat Barneveld voor ouderen en kwetsbaren een goede gemeente is om te wonen. We willen dat onze kinderen en kleinkinderen hier net zo’n mooie jeugd kunnen hebben als dat wij hier hebben gehad.”