Verweij: ,,Vanaf nu zorgen voor beter contact”

Kunstwerk bij entree de Burgtwoensdag 26 november 2008

Bewoners van de Barneveldse nieuwbouwwijk De Burgt gaan toch opnieuw om de tafel met de gemeente om problemen in de wijk te bespreken. Op termijn moet hier een nieuw platform uit ontstaan. Dinsdag discussieerden de bewoners met wethouders Leen Verweij en Gerrit Tijmensen.

Bewoners en wethouders vonden elkaar dinsdagavond tijdens een discussieavond in de aula van De Meerwaarde, aan de Wilhelminastraat in Barneveld. Reden voor de bijeenkomst was de beslissing van het platform in oktober om zichzelf op te heffen. Dit uit onvrede over de communicatie met de gemeente.

Diep door het stof
Wethouder Leen Verweij ging diep door het stof en erkende dat de gemeente afgelopen tijd beter had moeten communiceren met het platform. ,,Je kweekt immers pas begrip bij de wijkbewoners als je goed duidelijk maakt wanneer zaken worden aangepakt of waarom sommige zaken nog niet opgelost zijn of kunnen worden. Vanaf nu moeten we als gemeente werken aan een beter contact.”

Om orde op zaken te stellen gaat een nieuwe delegatie Burgtbewoners, in totaal tien man, samen met beleidsmedewerker Dirk Klein van de gemeente komende maanden een lijst met actiepunten maken. ,,De bedoeling is dat we aan de hand van deze lijst per punt helder krijgen wat er te doen valt aan het probleem en op welke termijn”, zegt Verweij. ,,Soms moeten we als gemeente ‘nee’ verkopen, maar ook dat is een duidelijk antwoord.”

Wadi’s
Problemen die zeker op de lijst komen zijn onder meer de wadi’s in de wijk die geregeld vol blijven staan met water, de drempel aan de Burgemeester Labreelaan die met hoge snelheid genomen kan worden, het uitblijven van het geluidsscherm langs de A30 en de zorgen over parkeerproblemen in de wijk. Daarnaast zal de gemeente een onderzoek starten naar het probleem van wateroverlast in tuinen in de Beekakkers. ,,Het geluidsscherm zal daarnaast niet lang meer op zich laten wachten”, zei wethouder Gerrit Tijmensen.

Ex-voorzitter Peter Pellen van het ‘oude’ wijkplatform reageerde na afloop voorzichtig tevreden. ,,Het is goed dat de discussie weer op gang komt, we zullen zien of de gemeente inderdaad beter te werk zal gaan.” Samen met oud-secretaris John Jaspersen gaf hij zich op voor de nieuwe overleggroep. ,,Praktisch gezien is dat wel handig, aangezien we veel kennis van zaken hebben en ik de hele administratie beheer”, zegt Jaspersen. ,,Ik hoop dat de gemeente een vuist kan maken naar aannemingsbedrijf Vink, die binnen CV De Burgt een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van de wijk.”

Alle problemen in de Barneveldse wijk De Burgt worden van nu af aan op het bord van de gemeente gelegd. ,,Vervolgens zullen wij zorgen dat oplossingen gezocht worden bij de partijen die hier over gaan.” Dat zei wethouder Gerrit Tijmensen dinsdagavond tijdens een discussieavond in de aula van De Meerwaarde, aan de Wilhelminastraat in Barneveld.

Ruim veertig belangstellenden verzamelden zich om de problemen in de wijk en vooral de problemen tussen gemeente en platform te bespreken. Dit gebeurde onder leiding van gespreksleider Muus Groot. Een korte inventarisatie van lopende problemen, waaronder de wadi’s -tijdelijke opvangbekkens voor regenwater - in de wijk die niet droogvallen, te lage drempels en parkeerproblemen leidde al gauw tot een algemenere discussie over de communicatie. ,,We kunnen hier zo wel dertig aandachtspunten noemen, maar het algemene probleem is dat er gewoon steeds niets mee gebeurt”, legde bewoner Hans Groeneveld de vinger op de zere plek. ,,Het moet niet zo zijn dat het platform een veredeld meldpunt is.”

Oud-voorzitter van het wijkplatform Peter Pellen: ,,Afspraken met de gemeente worden gewoon niet nagekomen, dát is het probleem. Kaarten we bijvoorbeeld aan dat de wadi’s niet snel genoeg leeglopen en dus een gevaar zijn voor kinderen, dan krijgen we eerst lange tijd geen antwoord en pas na enkele maanden te horen dat het probleem ‘met voorrang’ wordt aangepakt. Maar wat dat dan precies inhoudt, blijft onduidelijk.”

CV De Burgt
Bijkomend probleem is volgens de Burgtbewoners dat vaak onduidelijk is wie nu verantwoordelijk is voor een situatie. Bepaalde delen van de wijk zijn nog in handen van CV De Burgt, de BV waarbinnen gemeente en aannemingsbedrijf Vink samenwerken om de nieuwbouwwijk te realiseren. Hierdoor kan het voorkomen dat, waneer op terreinen die nog niet officieel onder het beheer van de gemeente vallen problemen ontstaan, het onduidelijk is wie die moet oplossen. ,,Daarom wilden we in eerdere overleggen ook graag iemand van Vink aan tafel hebben, dat lukte blijkbaar niet”, zegt Pellen.

Wethouder Gerrit Tijmensen: ,,Het is niet de taak van Vink om zich te mengen in dit soort discussies. Daarom moeten we als gemeente vanaf nu duidelijk maken dat wij het enige aanspreekpunt zijn voor alle problemen in de wijk. Blijkt Vink ergens een belangrijke rol te spelen, dan zullen wij als gemeente namens de bewoners een oplossing zoeken en de informatie terugkoppelen naar de wijkbewoners. Dirk Klein wordt vanaf nu de enige contactpersoon, waardoor de lijnen kort en helder blijven. Zo kan er nooit meer een vraag verdwalen.”

Klachten
Komende maanden worden alle klachten uit De Burgt die ‘over datum’ zijn geïnventariseerd. ,,Per punt moeten we nu zorgen voor een duidelijk antwoord, met motivatie”, zei wethouder Leen Verweij. ,,Laten we dat nu goed oppakken. Deze avond was een goed idee, maar hopelijk hierna niet meer nodig.” Ruim veertig belangstellenden bezochten de discussie-avond over de Barneveldse wijk De Burgt.

Bron: Barneveldse krant

Archief > 2008 > november