Jaap van den Top (fractielid)

Wie is Jaap van den Top

Mijn naam is Jaap van den Top en ik ben getrouwd met Bea. Wij hebben 5 kinderen in de leeftijd van 16 tot 26 jaar. Ik heb een agrarisch bedrijf in Kootwijkerbroek en van daaruit ben ik betrokken bij de inrichting van ons buitengebied.

  • Je moet weten: boeren zorgen voor ons eten.
  • Boeren hoef je niet te leren hoe ze het landschap moeten beheren.                                                                                      

Deze twee slogans geven aan hoe belangrijk boeren voor de ChristenUnie zijn en ik zal mij er dan ook voor inzetten dat de gemeente Barneveld de boeren de mogelijkheid biedt voor schaalvergroting, verbreding, biologisch werken en functieverandering. Dit alles met behoud van de houtwallen, beekjes en de biodiversiteit van ons buitengebied.

Functieverandering

Het buitengebied wordt geclaimd door natuur, recreatie, woningbouw, industrie en landbouw. Door samenwerking van landbouw met natuurbeheer, zorg, recreatie, huisverkoop of industriële bedrijvigheid kun je een goede mix krijgen van alle partijen die het buitengebied beheren. De komende jaren zal er een groot aantal boeren stoppen met hun bedrijf. Deze bedrijven zullen een nieuwe bestemming moeten krijgen om het buitengebied leefbaar te houden. Ik ben dan ook blij met het functieveranderingsbeleid van de gemeente Barneveld.

 Schaalvergroting

Er moet voldoende ruimte blijven voor schaalvergroting binnen de landbouw, zo kunnen boerenbedrijven voeldoen aan de gestelde milieudoelstellingen. Op deze manier behouden we levenskrachtige gezinsbedrijven in het buitengebied van Barneveld. Deze ontwikkelingsruimte wil ik bedrijven zoveel mogelijk bieden op hun huidige locatie, zo zal er geen concentratie van bedrijven plaatsvinden in het landbouwontwikkelingsgebied. Ik wil zorgen voor een goede verdeling over het hele buitengebied van Barneveld.

 De kleine kernen

Barneveld heeft 9 kernen waarvan het merendeel klein is. Deze kleine kernen hebben ook behoefte aan woningen, bedrijvigheid, winkels en scholen. Om de leefbaarheid van deze kleine kernen te verbeteren zal ik mij inzetten voor behoud van voorzieningen in deze kernen.

 Levensopdracht

Als christen wil ik de opdracht die Jezus mij geeft serieus nemen. ‘Alles wat je voor de minste van Mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.’ Vanuit deze opdracht wil ik mij  inzetten voor mensen die in onze gemeente leven van de bijstand. Ook wil ik me inzetten voor het onderwijs, het is mijn doel dat zoveel mogelijk jongeren met een diploma van school komen, zo hebben ze meer kans op een baan.

 Niet alleen werken

Naast werk is het belangrijk dat we ons inzetten voor verenigingen, kerk, buurt en onze naaste. We kunnen jongeren helpen en actief aan de samenleving laten deelnemen door het aanbieden van cultuureducatie, het bezoeken van het biologisch centrum en het doen van maatschappelijke stages. Zo kunnen jongeren wat betekenen voor hun medemens. Jong geleerd is oud gedaan!