Jaap van den Top (fractielid)

Wie is Jaap van den Top

Jaap is een zeer ervaren gemeenteraadslid, met veel affiniteit op het gebied van ruimtelijke ordening, de inrichting van het buitengebied en de agrarische sector en met oog voor de belangen van de kleine dorpen in onze gemeente. Dat komt natuurlijk ook door het feit dat Jaap zelf boer is en woont in het buitengebied van Kootwijkerbroek. Naast het behartigen van de belangen van de boeren in de Barneveldse raadszaal, heeft Jaap ook regelmatig contact met de landelijke en provinciale fracties van de ChristenUnie om ook daar de belangen van de agrarische sector onder de aandacht te brengen. Jaap zet zich in om verbinding te leggen tussen de landbouw en de natuur. Verder wandelt en fietst Jaap graag en pikt daarbij zo nu en dan een museum of theater mee.