Giftendrempel voor mensen in de bijstand omhoog

Kleingeld.jpg
03_Dianne_de_Kwant_van_Lagen_1_lowres.jpg
Door Dianne de Kwant - van Lagen op 24 mei 2023 om 21:50

Giftendrempel voor mensen in de bijstand omhoog

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders

Als het aan ons ligt gaat de gemeente Barneveld de giftendrempel voor inwoners met een bijstandsuitkering verhogen. Wettelijk mogen mensen jaarlijks maximaal 1.200 euro belastingvrij schenken zonder dat dit gemeld hoeft te worden.

In de gemeenten Amsterdam, Arnhem en mogelijk ook Amersfoort wordt deze giftendrempel verhoogd naar maximaal 1.800 euro, een ontwikkeling die wij toejuichen. ,,Voor inwoners met een bijstandsuitkering komen giften als geroepen. Zij kunnen elke euro heel goed gebruiken, zeker door de huidige inflatie en bijvoorbeeld de onverwachte toegenomen energiekosten. Hun bestaanszekerheid staat stevig onder druk. Als er een goed bedoelde gift gegeven wordt, moet dit niet leiden tot stress over de registratie of zorgen over de uitkering.”

Door de drempel te verhogen, kunnen inwoners jaarlijks dus meer giften belastingvrij ontvangen. Dit geld kan worden geschonken door middel van een geldbedrag, maar eventueel ook in materiële vorm zoals een fiets of boodschappen. Volgens De Kwant draagt een verhoging bij aan onderlinge solidariteit en kan het helpen bij het bevorderen van bestaanszekerheid. ,,Inwoners met een bijstandsuitkering kunnen zo worden bijgestaan door vrienden, familie of maatschappelijke organisaties als ze in financiële nood zitten. Of inwoners krijgen net dat extraatje waarmee ze toch op vakantie kunnen.”

Van het college willen we weten of het openstaat voor de verhoging van de giftendrempel. En zo ja, hoe burgemeester en wethouders die verhoging denken te gaan communiceren richting de doelgroep.

Barneveld telt ongeveer 550 huishoudens met een bijstandsuitkering (stand november 2022 bij het Centraal Bureau voor Statistiek). Sinds 2016 is dit aantal behoorlijk stabiel. Dit aantal komt neer op ongeveer 2,4 procent van alle huishoudens in de gemeente Barneveld. Landelijk ligt het gemiddelde iets onder de vijf procent.

Deel dit bericht

Labels: , , ,