Daadwerkelijke veiligheid en een gevoel van veiligheid

Kinderen op fiets
03_Dianne_de_Kwant_van_Lagen_1_lowres.jpg
Door Dianne de Kwant - van Lagen op 8 februari 2023 om 20:29

Daadwerkelijke veiligheid en een gevoel van veiligheid

Bijdrage motie vreemd aan de agenda Mr. Troelstralaan Barneveld

Veiligheid. Een daadwerkelijke veiligheid of een gevoel van veiligheid. Het is en blijft een discussie. Want iets kan veilig zijn volgens de getallen, maar niet veilig voelen.  

Als raadsleden hebben wij ook opdracht om naar die gevoelens te luisteren. Zoals eerder al gedaan is aan de raadstafel en in de commissie. Daar is het ons duidelijk geworden dat er te veel partijen zich onveilig voelen. Met name op het traject Troelstralaan – Oostlaan tot Bloemendaallaan. Het Johannes Fontanus College is gegroeid, het IKC Juliana is verplaatst naar deze locatie, de sportvoorzieningen zijn toegenomen en dan komt er ook nog een nieuwe wijk. 

En dan is het een afweging maken en de juiste beslissing te nemen.  

Er komt een onderzoek over het hoe in te richten van de kruispunten van de Wethouder Rebellaan, Oostlaan en Bloemendaallaan. Graag zouden wij met de motie die wij samen indienen met Lokaal Belang en SGP het gevoel van veiligheid willen versterken.  

Veiligheid voor de schoolgaande kinderen, ouders en medewerkers van de scholen door te onderzoeken of een schoolzone van meerwaarde is op dit traject. 

Veiligheid voor de kinderen door een scheiding te maken bij de speelvoorziening tussen het zwembad en weg. 

Veiligheid voor alle gebruikers van de weg om actief te werken naar een geloofwaardige 30km zone.

Zodat wij samen zorgen voor een veilig Barneveld

Labels: ,