Een goede speelplek daar is iedereen voor

speelplaats
03_Dianne_de_Kwant_van_Lagen_1_lowres.jpg
Door Dianne de Kwant - van Lagen op 14 december 2022 om 20:35

Een goede speelplek daar is iedereen voor

Raadsbijdrage

In de commissie is er al gesproken over het speelruimtebeleidsplan. Niet alleen door de commissieleden, maar ook door zeer jonge insprekers. Dit laat zien dat speelruimten onder alle leeftijden speelt. En dat zelfs de kinderen van onze gemeente mee willen denken bij dit soort, ook voor hun, belangrijke plannen. Want een goede speelplek daar is iedereen voor. 

In de commissie zijn een aantal speelruimten aan bod gekomen waar wel een belofte of toezegging aan gedaan is, maar in de evaluatie niet is besproken of ten uitvoer is gebracht. En dat is jammer, want er zijn bij deze groepen verwachtingen gewekt, die tot op heden niet waargemaakt konden worden.  

Het is niet dat wij minder enthousiasme rondom beloften of toezeggingen willen, maar dat er duidelijke kaders zijn aan de voorkant. Die ook goed gecommuniceerd worden aan de bewoners om teleurstellingen te voorkomen. Natuurlijk begrijpen wij dat niet alles gerealiseerd kan worden en soms nee gezegd moet worden. We hebben nu eenmaal niet een bodemloze put aan gelden. Maar de helderheid van kaders en budgetten kan absoluut een uitkomst bieden. Kan de wethouder toezeggen dat bij de volgende in te richten speelruimten (meervoud) hier de nadruk op komt te liggen.  

Mocht er dan toch nee gezegd moeten worden, zien wij dit graag beter uitgelegd. Als bewoners bij ons komen kunnen wij beter toelichten wat de reden van die afwijzing was. Neem een voorbeeld aan het sportakkoord. Hier krijgen wij jaarlijks de activiteiten die zijn goedgekeurd en afgewezen. Een simpel en helder lijstje. Graag daar een toezegging op om dit mee te nemen in de evaluatie van 2024. 

Om meer helderheid te krijgen in de tussenliggende periode tot de evaluatie zouden wij graag een voortgangsrapportage zien rondom de kadernota met hierin meegenomen de speelruimten waar toezeggingen of beloften gedaan. Graag hierop een toezegging.  

En dan een reactie op het besluiten van terug te trekken van meetekenen. Dinsdagmiddag lag er een voorlopige motie VADA. Maar er waren dinsdagavond ook nog verschillende gesprekken over de haalbaarheid van deze motie. In die gesprekken is de voorlopige motie aangepast naar een tweede motie. Echter deze motie kon niet op dezelfde steun rekenen waardoor de aangepaste motie niet is ingediend. Door het gesprek en daarbij de antwoorden kunnen wij als fractie ons niet meer vinden in de eerste motie. Hierdoor het besluit om terug te trekken.  

Met de toezeggingen willen wij niet dat raad de grip over te nemen, maar om teleurstellingen bij bewoners te verminderen. Te zorgen voor speelruimte in de besluiten voor ambtenaren en het college. Zodat wij beter onze controlerende taak uit kunnen voeren.

Labels: , ,