Leer van dit traject en kijk vooruit.

Voorthuizen
03_Dianne_de_Kwant_van_Lagen_1_lowres.jpg
Door Dianne de Kwant - van Lagen op 29 september 2022 om 21:16

Leer van dit traject en kijk vooruit.

Raadsbijdrage herinrichting Apeldoornsestraat

Participatiebeleid. Een mooi streven, maar wat qua uitvoering nog wel beoefend moet worden.

Er was eens een wijs man. Een koning. Toen hij de vraag kreeg: “Je mag alles vragen wat je wilt en Ik zal het je geven”, koos hij voor het volgende:Leer mij om goed te luisteren en leer mij om het verschil te zien tussen goed en kwaad. Dan kan ik uw volk leiden, want hoe moet ik anders dit grote volk leiden. Degene die thuis zijn in de Bijbel zullen het herkennen als Salomo. Een prachtig antwoord op de vraag die God hem stelde. Een mooie belofte dat hij dit ook kreeg. “Ik zal ervoor zorgen dat je wijsheid en inzicht krijgt. Zo wijs als jij zult zijn, is nog nooit iemand geweest. En zo wijs zal ook nooit meer iemand zijn.” 

Vandaag de dag kunnen we nog altijd van zijn wijsheid proeven in het boek spreuken. Een prachtig boek vol wijsheden waar, ik persoonlijk, elke dag bij probeer te leven. Een mooi motto om dit raadswerk uit te mogen voeren: Leer mij om goed te luisteren en geef mij inzicht om tot de juiste beslissingen te komen voor de Barneveldse bevolking.  

Een van zijn spreuken wil ik specifiek benoemen rondom dit raadsbesluit:  

“Goede heersers maken het volk gelukkig, maar slechte heersers maken het volk bang. Als je je fouten niet toegeeft krijg je ellende, maar als je echt spijt hebt krijg je vergeving.” 

In de vergadering van 20 april dit jaar hebben we een participatiebeleid vastgesteld. Een mooi beleid waarin bewoners en de gemeente samen optrekken in projecten. Een mooi streven, maar wat qua uitvoering nog wel beoefend moet worden. Dat blijkt maar weer uit dit plan. Wat de wethouder ook heeft aangegeven in de commissie. Het participatietraject rondom de herinrichting van de Apeldoornsestraat verdient niet de schoonheidsprijs. 

De herinrichting is een wens wat al tijdje leeft onder de inwoners en waar al veel over gesproken is. Samen met Plaatselijk Belang Voorthuizen en met de wijkplatforms is er gekeken naar de behoeften en hieruit volgde een plan. Maar door de tijdsdruk en de late bijeenkomst van de presentatie van het plan hadden de inwoners het gevoel dat er niet naar hen geluisterd was. Alsof het plan al in kannen en kruiken was gegoten en er geen aanpassingen meer mogelijk waren. Dit hoorde we op de inloopbijeenkomst en lazen we in de krant. Jammer. Dit project had een mooi voorbeeld kunnen zijn van het participatiebeleid.  

Als fractie hadden wij ook dat de indruk dat de verkeerde trede van het participatiebeleid was ingezet. Volgens de wethouder in de commissievergadering was ingezet op participatietrede 1. Maar als wij de rekensom er nog eens op naslaan komen wij hoger uit. Wij willen de wethouder daarom vragen goed op te letten welke trede vereist wordt volgens de rekensom van het participatiebeleid en hierop te handelen. Dit ook goed uit te leggen aan de inwoners, zodat de verwachtingen aan weerskanten helder zijn. De laatste memo ingekomen reacties inloopbijeenkomst en beantwoording laat het duidelijk zien. Er wordt wel geluisterd naar de reacties en waar nodig op geanticipeerd.  Omdat het voor de inwoners een vrijliggend voetpad een groot gemis is en we er zeker van willen zijn dat dit er komt dienen wij samen met Lokaal Belang een motie in om dit de realiseren. Kan de wethouder daarnaast toezeggen dat in de toekomst dergelijk projecten die meer zijn dan onderhoud waarbij ook een herinrichting plaatsvindt, de inwoners aan de voorkant actiever betrokken worden? 

Toch kunnen wij instemmen met dit plan. De behoefte aan de herinrichting is groot en dat voert dan wel de boventoon. De weg is onveilig, het asfalt is slecht en de verkeerslichten functioneren niet. De aannemer kan snel beginnen en dat is in deze tijd veel waard. Het is belangrijk om als raad verantwoordelijkheid te tonen en een besluit te nemen, met in acht neming van de zojuist genoemde kanttekeningen.  

Wel zeggen we: leer hiervan. Kijk vooruit en voorkom dat verkeersveiligheid en timemanagement een participatietraject in de weg staan. Daarbij bid ik het college en de raad wijsheid toe. Wijsheid om te luisteren en om het verschil te zien tussen goed en kwaad. Want goede en rechtvaardige heersers maken een volk, onze Barneveldse bevolking gelukkig!

Labels: ,