Nieuwbouwwijk na twee jaar nog steeds onveilig voor voetgangers (deel 2)

IMG20220518113216.jpg
03_Dianne_de_Kwant_van_Lagen_1_lowres.jpg
Door Dianne de Kwant - van Lagen op 18 mei 2022 om 20:51

Nieuwbouwwijk na twee jaar nog steeds onveilig voor voetgangers (deel 2)

Maar nu wordt het veilig - de antwoorden

Een gedeelte van de Schoonengweg in Voorthuizen wordt vanaf komend najaar afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. En het ontbrekende op/afrit van aan de Wikselaarseweg is inmiddels gerealiseerd.

Een gedeelte van de Schoonengweg in Voorthuizen, tussen de nieuwe woonwijk Holzenbosch en het dorpscentrum, wordt vanaf komend najaar afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Op deze manier wordt deze redelijk smalle weg straks alleen nog beschikbaar als fiets- en voetgangersverbinding tussen de wijk en de rest van het dorp.

Dat meldt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders. Het gaat om een al langer bestaande weg, die deels door de komst van de nieuwe woonwijk sinds enige tijd veel intensiever gebruikt wordt. Veel schoolkinderen fietsen er bijvoorbeeld langs, omdat het de meest logische verbinding is.

Door de weg straks af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, wordt de verbinding een stuk veiliger, verwacht het college nu, omdat de weg dan alleen nog door fietsers en voetgangers gebruikt wordt. ,,Een afzonderlijk voetpad is hierdoor vooralsnog ook niet nodig, de bermen moeten wel verbeterd worden.’’ Op moment dat er groot onderhoud plaats zal vinden aan de Schoonengweg, wordt heroverwogen of er alsnog een stoep komt.

De op- en afrit aan de Wikselaarseweg is inmiddels gerealiseerd en kan al door de bewoners in gebruik worden genomen.

,,Het realiseren van dit soort voorzieningen is onderdeel van de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk. De planning is daarbij afhankelijk van de gefaseerde opleveringstermijn van de wijk.’’ Het college is het er naar eigen zeggen wel met ons eens dat het realiseren van een veilige voetgangersontsluiting na een periode van twee jaar na de eerste oplevering in de wijk wel gewenst is. 

Labels: , , ,