Geef inwoners regie over warmtevoorziening in hun wijk!

gas.jpg
02 Peter Spruijt
Door Peter Spruijt op 1 februari 2019 om 19:51

Geef inwoners regie over warmtevoorziening in hun wijk!

Dit jaar zal de gemeente een warmtevisie uitwerken. In deze visie wordt uitgewerkt hoe onze gemeente er voor gaat zorgen dat in 2050 geen gas meer wordt verbruikt. Dit is een opgave vanuit de landelijk overheid. Geen gas verbruiken is een enorme opgave waar elk huishouden bij betrokken zal zijn. Wij hebben binnen onze partij gesproken over hoe we dit tot een succes kunnen brengen. Voor een succesvolle aanpak is het naar onze mening cruciaal om inwoners de regie te laten houden over hun eigen wijk.

2050 lijkt nog ver weg, maar de opgave is groot. We moeten daarom nu beginnen met de eerste stappen. Die eerste stap is wat ons betreft op zoek gaan naar inwoners en wijken waar men zelf het initiatief neemt. We moeten in ieder geval voorkomen dat we inwoners het gevoel geven dat ze gedwongen worden mee te doen. Het is belangrijk dat de warmtevisie zo wordt opgesteld en uitgevoerd dat inwoners er enthousiast van worden.

Voor dat enthousiasme zijn naar onze mening een paar zaken cruciaal. Dat is allereerst dat inwoners de regie houden. Daarnaast is het ook belangrijk dat maatregelen betaalbaar zijn. De gemeente kan daarin meehelpen door grote investeringen voor inwoners uit te spreiden over meerdere jaren. Zo kunnen maandelijkse kosten gelijk blijven. Uit de warmtevisie moet voor ons blijken of dit haalbaar is. Enthousiasme zou ook kunnen ontstaan doordat het wooncomfort wordt verbeterd. Een goed geïsoleerd huis woont gewoon prettiger dan een tochtig huis. Maar opnieuw, het moet wel betaalbaar zijn!

De ChristenUnie heeft de gemeenteraad voorgesteld om duidelijk uit te spreken dat inwoners de regie houden. Wij zijn blij dat een meerderheid hiermee heeft ingestemd. De warmtevisie gaat nu worden uitgewerkt. Heeft u een mening over de warmtevisie en wilt u ons laten weten wat u belangrijk vindt. Laat het ons dan weten. Wij staan open voor uw ideeën en uw mening. Deze visie gaat iedereen aan. Een zorgvuldige aanpak vinden wij belangrijk.

Deel dit bericht