Proces aanpak speeltuinen wordt beter

Speeltuin aan het Erf
02 Peter Spruijt
Door Peter Spruijt op 17 mei 2018 om 16:21

Proces aanpak speeltuinen wordt beter

Onlangs zijn een flink aantal speeltuintjes vernieuwd. De plannen daarvoor zijn in 2017 door de gemeente samen met omwonenden uitgewerkt. Die samenwerking is niet overal goed gelopen. Vanuit verschillende betrokken inwoners kregen wij verhalen dat ze bijzonder ontevreden waren. Alle reden voor ons om te vragen naar een goede evaluatie.

Gisteren hebben de evaluatie besproken. Uit een enquête blijkt dat een meerderheid van de betrokken omwonenden ontevreden is, met name over het proces. Zij voelen zich niet serieus genomen en vinden dat de gemeente steken heeft laten vallen. Natuurlijk kan het zijn dat juist de ontevreden mensen hebben gereageerd op de enquête, maar de reacties zijn niet mals. Woorden als teleurstelling, verbijstering en moeizaam laten ons zien dat de onvrede diep zit. Daar moeten we wat mee, want ook in 2018 worden er speeltuintjes aangepakt en dan moet het vele malen beter dan in 2017.

Gelukkig ziet het er voor 2018 beter uit. De gemeente erkent dat het proces beter kan en zal de leerpunten uit 2017 omzetten in verbeterpunten voor 2018. Er wordt beter gecommuniceerd en er zal beter vooraf worden aangegeven wat de verwachtingen zijn. Onlangs heeft een tour langs de speeltuintjes plaatsgevonden en binnenkort zijn er meerdere bijeenkomsten gepland. Wijzelf zullen als politieke partij het proces actief volgen om mee te maken hoe het proces dit jaar beter gaat lopen. Voor dit moment zijn we in ieder geval tevreden dat er grondig is geëvalueerd en dat er verbeteringen zijn doorgevoerd.

Klik HIER om te zien welke speeltuinen in 2018 vernieuwd worden.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.