Barneveld geen overloopgebied voor woningzoekenden Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Soest

DSC00504
02 Peter Spruijt
Door Peter Spruijt op 28 december 2017 om 14:40

Barneveld geen overloopgebied voor woningzoekenden Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Soest

Tijdens de raadsvergadering van december heeft de ChristenUnie aangegeven geen overloopgebied
voor andere gemeenten te willen zijn. Raadsleden in de regio Amersfoort hebben uitgesproken dat
woningzoekenden naar Barneveld kunnen uitwijken, omdat er in gemeente Barneveld veel woningen
gebouwd worden. De ChristenUnie vreest dat dit er voor zorgt dat de eigen inwoners moeilijker aan
woonruimte komen en dat wonen in Barneveld voor velen onbetaalbaar wordt.

In de komende jaren zullen er veel woningen gebouwd worden. Dat is hard nodig om woningzoekenden uit onze eigen gemeente van woonruimte te voorzien. Als steeds meer mensen uit Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Soest hier een huis komen zoeken, wordt het voor onze inwoners moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Barneveld mag niet het overloopgebied zijn van andere gemeenten.

Voor een stabiele woningmarkt pleiten we er voor dat omliggende gemeenten niet op Barneveld leunen, maar zelf blijven bouwen. Naast dat het moeilijker wordt voor eigen woningzoekenden, vreest de ChristenUnie dat dit ook ten koste zal gaan van de sociale samenbinding. We willen graag dat jonge starters de mogelijkheid krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. Daar hebben ze bekenden, vrienden en familie in de buurt wonen. Voor de jongeren is dat belangrijk, maar voor de rest van het dorp net zo goed. Mensen in een sociaal netwerk kunnen elkaar goed helpen als dat nodig is. Het is goed om de sociale binding in de dorpen sterk te houden. Mensen van buiten onze dorpen zijn ook van harte welkom, maar het zou niet gezond zijn als we overspoeld worden door woningzoekenden omdat andere gemeenten niet willen bouwen. Laten we op dit punt zorgen dat de woningmarkt in balans blijft.

Om er bij de andere gemeenten op aan te dringen dat ze zelf genoeg woningen bouwen, hebben we
tijdens de recente gemeenteraadsvergadering een voorstel ingediend waarin wordt uitgesproken dat Barneveld niet het overloopgebied mag zijn van de andere gemeenten. Dit initiatief werd unaniem gesteund door de andere raadsleden.

Deel dit bericht