Peter Spruijt (fractielid)

Wie is Peter Spruijt

De toekomst is geen vooraf vastgesteld pad dat we volgen zonder daar invloed op te hebben. De toekomst is afhankelijk van de keuzes die we maken. De keuzes die onze inwoners in het verleden maakten, hebben onze gemeente gemaakt tot wat zij nu is. Het resultaat, daar kunnen we trots op zijn, maar er zijn altijd dingen die beter kunnen. Die dingen kunnen we veranderen door nieuwe keuzes te maken. Kiezen en je stem laten horen, dat is waar het de komende tijd om gaat.

Ik heb er voor gekozen om mij kandidaat te stellen voor de aankomende verkiezingen. Bewust op de lijst bij de ChristenUnie, omdat ik voor Jezus leef en samen met andere christenen een verschil wil maken. Bij God zijn alle dingen mogelijk en Hij helpt ons bij het maken van keuzes. Daarom geef ik geloof mijn stem.

Wonen
De komende vier jaar staan voor de ChristenUnie Barneveld in het teken van ‘Werken aan Welzijn’. Als starter op de woningmarkt is welzijn voor mij: de mogelijkheid voor jonge mensen om in onze dorpen te blijven wonen. Dichtbij familie en vrienden, in een bekende omgeving. Dat is belangrijk voor sociale contacten en de zorg voor elkaar, maar ook voor het ‘jong’ houden van de verschillende dorpen. Hiervoor zijn voldoende goedkope huur- en koopwoningen nodig. De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor minimaal 35% van dit soort woningen bij nieuwbouw.

Daarnaast is het van belang om:

  • Startersleningen uit te geven voor starters op de woningmarkt

  • Leegstaande gebouwen om te bouwen tot woningen

  • Kwaliteit van de leefomgeving te vergroten door het stimuleren van bewonersinitiatieven

  • Klimaatneutraal te bouwen en eigen energieproductie te stimuleren

Verkeer
Welzijn is ook: veilig en schoon verkeer. Dat betekent minder verkeer in de dorpskern en meer ruimte voor de fietser. Fietsen is een gezond alternatief voor de korte afstanden in onze dorpen en de middellange afstanden tussen de dorpen. De ChristenUnie maakt Barneveld Fietsstad van Nederland door:

  • De snelfietsroute van Lunteren tot Putten, tussen Barneveld en Voorthuizen verhoogt dit de veiligheid van met name scholieren

  • Bewaakte fietsenstalling in de dorpen

  • Doorgaande fietspaden vanuit wijken naar de dorpskern

Fietsen is niet altijd een optie. We zullen daarom ook aandacht vragen voor:

  • Onderzoek naar een buslijn tussen Barneveld Zuid en Harselaar

  • Verkeersveiligheid door tijdig onderhoud van beschadigde wegen