Voorstellen in de raad

Amendement parkeerplaatsen Schoutenstraat

Motie aanrijtijden Ambulance

Motie uitbreiding begraafplaats Plantagelaan

Motie toekomstig bedrijventerrein Stroe

Motie toevoegen uitkering fonds tekortgemeenten aan sociaal domein