Standpunten

Standpunten

Hieronder vind u een overzicht van concrete punten uit ons verkiezingsprogramma waar wij concreet mee aan de slag gaan.
Het manifest 'Waardig ouder worden' dat op ons initiatief is ondertekend door vele partijen vind u HIER.

Concrete punten:

 • Schulden terug naar normale proporties
 • Sterk aanbod van vraaggerichte ondersteuning bij relatieproblemen
 • Woonzorgcombinatie in Stroe
 • Inzet op betaalbare woningen voor starters, de gemeente moet goedkopere woningen bouwen
 • Huisvesting van statushouders wordt verspreid over de wijken
 • Bedrijventerreinen in Stroe en Voorthuizen gaan er komen
 • Aanleg van glasvezel in de dorpen Voorthuizen, Terschuur, Zwartebroek en de Glind
 • Boerenbedrijven moeten meer voordelen gaan ervaren van de regio Food Valley
 • Een geschikte locatie voor de denksportverenigingen
 • Een sporthal in Terschuur om binnensportactiviteiten mogelijk te maken
 • Nieuwe locatie voor de fietscross vereniging Flying Bikes in Kootwijkerbroek
 • Aantrekkelijke dorpsentrees op de hoofdwegen met een welkom en bloemen of groen
 • Een centraal gelegen uitrukdependance voor de brandweer in Barneveld
 • Inzet van camera’s in de strijd tegen woninginbraken en auto-inbraken
 • Actieve voorlichtingscampagne onder jongeren tegen sexting, grooming en loverboys
 • Het wordt tijd dat de grote lege daken gevuld gaan worden met zonnepanelen
 • Inwoners kunnen kiezen voor kleine kliko’s. Inleveren van een kliko is ook mogelijk
 • Betaalbare woningen, zodat jonge starters in de eigen dorpen kunnen wonen
 • Doorgaand verkeer weren uit de dorpscentra van Stroe, Terschuur en Garderen
 • Veilige fietsoversteken en direct aanpakken oversteek Vellerselaan en burg. Labreelaan
 • Directe treinverbinding tussen Barneveld Noord en Apeldoorn met stop in Stroe
 • Meer aandacht voor lokale ondernemers bij gemeentelijke aanbestedingen
 • Uitbreiding van aantal parkeerplaatsen in Kootwijk en Garderen
 • Blijvende lobby voor aanpak knooppunt A1-A30
 • In de woonwijk Veller moeten meerdere scholen worden gebouwd
 • De zondagsrust behouden om onze vrijheid niet te verliezen aan een 24-uurs economie