David Jan van Harten (kandidaat)

David Jan van Harten

Mijn naam is David Jan van Harten. Ik ben 54 jaar, getrouwd met Lia. Samen hebben we 5 kinderen waarvan er 3 elders studeren. Ik woon al bijna 30 jaar in de mooie gemeente Barneveld, het grootste gedeelte daarvan in het dorp Barneveld.

Ik ben technisch consultant bij Vero Software in Ede. In die functie help ik bedrijven bij het aansturen van hun metaalbewerkingsmachines. Ik mag een aantal mooie Barneveldse bedrijven zoals Moba en Jansen Poultry tot mijn klantenkring rekenen.

Ik ben lid van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt (De Burcht) waar ik diaken ben, vandaar uit ben ik ook betrokken bij het diaconaal netwerk waarin veel kerken in Barneveld met elkaar samenwerken om zo dienstbaar te zijn aan de samenleving.

Als christen hebben we verantwoordelijkheid gekregen zorg te dragen voor de schepping. Ik vind het daarom belangrijk dat we zo duurzaam mogelijk omgaan met milieu en energie. Ik heb daarom zelf (al sinds 2003) zonnepanelen op mijn dak en heb ook andere mogelijkheden benut om ons huis zo energiezuinig mogelijk te maken. Ik probeer dat ook met anderen te delen, bijvoorbeeld door mijn huis open te stellen tijdens de jaarlijkse duurzame huizenroute.

Ik sta daarom ook van harte achter het verkiezingsprogramma waarin wordt ingezet op schone energie en een circulaire economie.