John Jaspersen (kandidaat)

John Jaspersen

Mijn naam is John Jaspersen. Ik ben getrouwd en vader van inmiddels 3 jongvolwassen kinderen. Als gezin wonen we intussen 22 jaar in Barneveld. De afgelopen 10 jaar heb ik me voor de ChristenUnie ingezet in het afdelingsbestuur. 

Ik geloof dat we als Gods kinderen een verantwoordelijkheid hebben voor Zijn schepping, die aan ons gegeven is om te bewerken en te bewaren. Deze opdracht kan je op verschillende plaatsen inhoud geven, ook als raadslid in de gemeente. Een groeiende gemeente, met vragen hoe je de onderlinge samenhang in stand houdt en versterkt, onze mooie natuur behoudt, en ook ruimte geeft voor de bouw van betaalbare woningen voor onze jonge gezinnen in mooie leefbare wijken, hoe we als gemeente aan een duurzame, cyclische samenleving kunnen bijdragen, terwijl we ook de gemeente bereikbaar houden. Daar wil ik me voor de bewoners van Barneveld voor inzetten, als antwoord op de Bijbelse opdracht.