Erik van de Kamp (kandidaat)

Erik van de Kamp

Mijn naam is Erik van de Kamp. In 1991 geboren in Putten en sinds een aantal jaar woon ik in het mooie Barneveld, samen met mijn lieve vrouw Anke. Ik ben werkzaam op het Johannes Fontanus College als docent Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen. Vanuit mijn beroep ben ik de afgelopen jaren regelmatig in aanraking gekomen met verschillende personen uit de landelijke, maar vooral ook de Barneveldse politiek. Het waren vooral de gesprekken met de lokale politici, waaronder onze eigen fractieleider Lukas Scheijgrond, die mij in 2017 hebben doen besluiten om mijn lidmaatschap van de ChristenUnie om te zetten in een politieke ambitie. De ambitie om concreet iets te kunnen betekenen voor Barneveld.

Vanuit mijn studies ‘Sociologie’ en ‘Docent ML/MW’ heb ik me kunnen bezighouden met verschillende thema’s die mij interesseren. Allereerst natuurlijk het belang van onderwijs en het enthousiasme en talent van onze jongeren. Daarnaast ook thema’s als sociale ongelijkheid, sociale cohesie en veiligheid die ook van wezenlijk belang zijn voor onze diverse Barneveldse samenleving.

In de vertaling van deze thema’s naar het politieke werk, houd ik mijzelf Romeinen 15 vers 2 (NBV) voor: “Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.” Als volgeling van Jezus hoop ik mij de komende jaren in te kunnen zetten voor een Barneveld waarin iedereen waardevol is. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de rol van maatschappelijke stages op scholen en het fantastische werk wat organisaties zoals Welzijn Barneveld hierin verrichten. Ik denk aan het belang van (sport)verenigingen voor de binding in onze gemeente, het belang van veilige en prettige wijken, kansen voor starters en mogelijkheden voor scholieren en studenten om zichzelf te ontplooien. Ik streef naar een Barneveld waar mensen omzien naar elkaar en waarin iedereen van waarde kan zijn.