Henk Wiesenekker (kandidaat)

Henk Wiesenekker

Mijn naam is Henk Wiesenekker. Ik woon in Barneveld, ben getrouwd met Ilona en wij zijn de trotse ouders van Daan. Ik werk inmiddels alweer ruim 10 jaar bij de politie, heb bestuurskunde gestudeerd en ben sinds 2014 met enthousiasme actief als raadscommissielid bij de ChristenUnie Barneveld.

Ik vind het een mooie uitdaging om in de politiek het verschil te maken. Om mensen hoop te geven doordat we voor elkaar zorgen, doordat we ons inzetten voor rechtvaardigheid en een veilige gemeente. Juist vanuit de politiek kan ik dienstbaar zijn voor de samenleving door actief te luisteren naar mensen en te acteren in de raad. En vanuit de gemeente kan dat nog eens letterlijk voor je naaste. Samen maken we het verschil!

Ik vind het in de raad belangrijk dat we actief in verbinding staan met de samenleving. Dus echt de inwoners vertegenwoordigen en inwoners een stem geven. Daarom zet ik mij bijvoorbeeld in voor het Politiek Jongerencafé van de ChristenUnie. Juist jongeren hebben actuele kennis en ideeën en dat moeten we verbinden aan de politiek. Ook vind ik het belangrijk dat we als partij een stem geven aan de mensen die zich zelfstandig niet redden of moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Dienstbaar zijn aan de samenleving. Met en voor elkaar.

Tot slot ben ik ervan overtuigd dat we verschillen niet moeten vergroten, maar veel meer overeenkomsten moeten vinden. Samen zijn we de inwoners van onze gemeente en met oog voor elkaar kunnen we aan een waardevol Barneveld werken.

In het politieke werk streef ik ernaar om me te laten leiden door een moreel kompas. Een kompas dat aansluit bij de ChristenUnie en dat mooi wordt samengevat in de tekst die ik tijdens mijn belijdenis mee kreeg:
1 Thessaloniscen 5:8 Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.

Henk in actie op de thema-avond over Social media: