Boeren, burgers, buitenlui en… bestuurders

Boeren, burgers, buitenlui en… bestuurders

Het was druk, erg druk, in het Schaffelaartheater. Boeren, burgers, buitenlui en bestuurders hadden zich verzameld voor het Gelders Debat. Een initiatief van de provincie Gelderland; samen met tal van inwoners, organisaties en bestuurders werd nagedacht over de toekomst van het Gelderse platteland. Want het platteland staat onder druk: niet alleen vanwege het feit dat veel boeren hun activiteiten op de boerderij beëindigen (ze hebben bijvoorbeeld geen opvolgers die het bedrijf overnemen), maar ook omdat anno 2017 aan het platteland ook minder plezierige effecten kleven, zoals fijnstof. Hoog tijd dus om daar met elkaar over de debatteren en te kijken welke maatregelen we kunnen (en moeten!) nemen.

Ik had het voorrecht om het Gelders Debat – namens de gemeente Barneveld – dit Gelders Debat te mogen openen. Collega Aart de Kruijf – die zich de afgelopen periode heel actief heeft bemoeid met dit thema – moest aanwezig zijn bij de raadsvergadering. Ik natuurlijk ook, maar voor mij stonden op de raadsagenda geen onderwerpen waarover de raad wilde debatteren.

Ik was onder de indruk van de hoge opkomst van boeren, burgers en buitenlui in ons theater. Mijn conclusie was dat dit onderwerp leeft. En terecht. Want geen andere provincie in Nederland heeft zoveel ‘buitengebied’ als de provincie Gelderland. Wat is het dan belangrijk om daarover – van tijd tot tijd – met elkaar na te denken. Boeren, burgers en buitenlui… Ze waren goed vertegenwoordigd. Dat gold ook voor de vierde b, die van bestuurders. Want ook zij (lees: wij) staan aan de lat als het gaat om het nemen van maatregelen om het buitengebied werkbaar (voor agrarische ondernemers) en leefbaar (voor ons allemaal) te houden. Wat dat betreft, kon ik een ‘blijde boodschap’ brengen: in Regio FoodValley verstaan we de kunst om samen met inwoners, organisaties, ondernemers en met bestuurders afspraken te maken over de toekomst van dat buitengebied. Ik noem drie voorbeelden die de afgelopen periode het licht zagen en wat mij betreft illustreren welke waarde we hechten aan het buitengebied en wat we willen doen om die toekomst veilig te stellen:

  1. We hebben in Regio FoodValley een concreet antwoord bedacht op het Plussenbeleid van de provincie Gelderland. Wij noemen dat de ‘Menukaart Regio FoodValley’. Hiermee faciliteren we agrarische ondernemers die willen uitbreiden, maar dat wel in dialoog met de omgeving moeten doen.
  2. We hebben in Regio FoodValley geconstateerd dat er sprake is van een meer dan gemiddelde uitstoot van fijnstof. Dat is niet goed. We hebben de afgelopen periode – in no-time – met tal van partijen het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij opgesteld. Praktische afspraken hoe we de uitstoot van teveel fijnstof willen aanpakken. Eén van de zaken die al is opgepakt, is dat in Barneveld een Praktijkcentrum is geopend dat agrarische ondernemers adviseert en ondersteunt om díe (innovatieve) maatregelen te treffen die nodig zijn.
  3. We hebben in Regio FoodValley – het lijkt wel een hype… – het Manifest van Salentijn opgesteld met afspraken voor een Vitaal Platteland. De centrale vraag daarbij was: hoe zorgen we ervoor dat we het platteland vitaal en toekomstbestendig maken en houden? Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op Salentijn in Nijkerk zijn die gedachten in een Manifest vervat.

Ik merkte dat de FoodValley-aanpak bewondering oogstte. Ik sluit niet uit dat andere delen van onze mooie provincie Gelderland bij ons een kijkje in de keuken nemen om van ons te leren hoe je – in samenspraak met elkaar – tot mooie resultaten kunt komen. Dat vraagt van ons allemaal een bijdrage. Van boeren, van burgers, van buitenlui en van bestuurders.

 

Hans van Daalen