Verkiezingskoorts

Verkiezingskoorts

De Tweede Kamer verkiezingen zijn nog maar net voorbij, en we rollen de voorbereiding voor de volgende verkiezingen al in.

In een interessante ledenvergadering op 23 maart hebben we met de aanwezige leden nagedacht over de aandachtspunten waar wij in het programma en in de komende raadsperiode onze focus op moeten leggen.

Daarnaast is een selectiecommissie geïnstalleerd, een programmacommissie in het leven geroepen en is begonnen met het samenstellen van een campagneteam.

Deze commissies kunnen een beroep op u gaan doen: de selectiecommissie met de vraag of u op de lijst wilt staan, de programmacommissie als u over een onderwerp vakkennis heeft die hen kan helpen, het campagneteam met de vraag of u mee wilt helpen het campagneplan te realiseren.

Maar u hoeft niet te wachten tot zij u benaderen. Als u wilt bijdragen op een van deze gebieden aan een succesvolle nieuwe raadsperiode, mail dan naar secretariaat@barneveld.christenunie.nl. Namens het hele bestuur: alvast bedankt voor uw inzet.

John Jaspersen