Vrijwilligerswerk Elan

Professionals van Elan hebben vanwege het uitgebreide takenpakket en allerlei bezuinigingsmaatregelen, de aanvullende inzet van vrijwilligers hard nodig om onze doelgroep de aandacht te geven die nodig is. Samen bouwen we aan de begeleiding die de burger weer op weg helpt.

Elan heeft een breed aanbod op het gebied van welzijn, maatschappelijke dienstverlening en therapie en staat midden in de (Barneveldse) samenleving. Elan helpt kinderen, jongeren en volwassenen om te werken aan het welzijn van zichzelf en van hun naaste.

Als verwijzen nodig is, dan weten de medewerkers van Elan goed de weg. Elan werkt samen met veel andere organisaties in Barneveld.

Elan heeft ook een team vrijwilligers.  Het zijn mensen die, vanuit hun christelijke levensovertuiging, iets willen betekenen voor een ander.  Voorafgaand, tijdens of na afloop van een hulpverleningstraject worden zij ingezet in allerlei verschillende situatie. Dat kunnen gezinssituaties zijn, bij mensen die er alleen voor staan en nauwelijks of geen netwerk hebben, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, of stimulans nodig hebben om de draad weer op te pakken en zelfstandig verder te kunnen. Een luisterend oor, delen vanuit eigen levenservaring, meedenken bij beslissingen, mee zoeken naar informatie en mogelijkheden, het zijn een paar voorbeelden van wat onze vrijwilligers kunnen betekenen. Onze vrijwilligers werken samen met de betrokken professional en de hulpvrager om de gestelde doelen te verwezenlijken.

Het adagium: ‘niemand hoeft alleen te staan’ gaat niet alleen op voor de mensen die we begeleiden maar ook voor de vrijwilligers. Zij ontvangen begeleiding, intervisie en zo nodig coaching om dit werk te kunnen doen.

Meer weten over vrijwilliger zijn bij Elan?

Bel of mail naar José van Eijnsbergen, coördinator vrijwilligers

06-34510879   /  jveijnsbergen@elanbarneveld.nl