Stroe

Het prachtige dorp Stroe heeft 1615* inwoners, en is omgeven door een prachtige omgeving. Stroe is een mooie en niet al te grote kern. Stroe geniet bekendheid door de legerplaats "kamp Stroe" De omgeving is vooral bekend door de uitgestrekte heide- en zandgebieden.

* CBS 2012 


 

In deze rubriek staat iedere editie één van de negen kernen centraal. Aan de hand van vier korte vragen laten we een bewoner uit de betreffende kern aan het woord. In deze editie staat Stroe centraal. We spreken met de heer Hazeleger en mevrouw Bouw.

Stroe is….?
“De wissel tussen heide en weide. Een ‘import-dorp’ waar steeds meer mesnen van ‘buiten’ komen wonen. Een actief, sportief, ondernemend en bewogen kern”.
 
Hoe ziet de toekomst eruit voor Stroe?
“Positief. Mits er voldoende huisvesting komt voor jongeren. Jongeren trekken weg naar andere kernen omdat het huidige woningaanbod te duur is. Als jongeren wegtrekken, ‘vergrijst’ een kern. En dat heeft ook weer z’n weerslag in bijvoorbeeld het winkelaanbod. Gelukkig zien we dat hiervoor aandacht is. Stroe is een kern waar verbroedering en vertrouwen nog hoog in het vaandel staan. (Hang)Jongeren krijgen aandacht, waarmee overlast op een positieve manier wordt beperkt en door vele tot op zekere hoogte wordt geaccepteerd”.
 
Kunt u iets bijzonders vertellen over Stroe?
“Het centrum. Zittend op de bankjes (die er gelukkig weer zijn) kijkend naar de mensen. Dé hangplek voor ouderen en jongeren. Een plaats waar je Stroe doorleeft”.
 
Wat zou de lokale CU voor Stroe méér kunnen betekenen?
“Het feit dat u hier al bent is mooi. Hieruit blijkt dat ChristenUnie Barneveld oog een oor heeft voor de verschillende kernen in de Gemeente Barenveld. Onze belangen - onder andere huisvesting en parkeerproblematiek - zo optimaal mogelijk weten te vertolken binnen de barneveldse politiek”.
 
De heer Hazeleger en mevrouw Bouw.
 

Bron: Ledenblad Komma, juni 2005