de Glind

Het dorp de Glind heeft 625* inwoners. Het dorp bruist van de activiteiten en heeft o.a. bekendheid door het Jeugddorp De Glind. Daardoor neemt de Glind wel een hele bijzondere en belangrijke positie in binnen de gemeente Barneveld.

* CBS 2012  


 

 

In deze rubriek staat iedere editie één van de negen kernen centraal. Aan de hand van vier korte vragen laten we een bewoner uit de betreffende kern aan het woord. In deze editie staat De Glind centraal. We spreken met de heer Van Roekel.

 

De Glind is….?
“Een klein en gezellig dorp bestaande uit een kern en een buitenring. De kern omvat het ‘jeugddorp’ terwijl de buitenring meer bestaat uit agrarische bedrijven. Beide ‘bewonersgroepen’ hebben hun eigen cultuur met een grote onderlinge saamhorigheid. Met regelmaat zoeken mensen van beide bewonersgroepen toch ook elkaar op. De Glind heeft haar eigen belangenvereniging die door de bewoners van de buitenring misschien wat beter bemand zou kunnen worden”.

Hoe ziet de toekomst eruit voor De Glind?
“Ook dan kijken we naar de twee groepen. De kern omvat het jeugddorp en daar vindt toch een koerswijziging plaats. De functie van het dorp verschuift naar meer zorggerelateerde activiteiten. De ‘Kinderhospice De Glind’ is hiervan een voorbeeld. Voor het buitengebied is de ontwikkeling van de agrarische sector van groot belang. Voor beide geldt dat huidige ontwikkelingen hierin verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de bewoners en de voorzieningen”.

Kunt u iets bijzonders vertellen over De Glind?
“Dan zeker ‘Het paadje van Appie’. Een boerenpad door de velden dat aan weerszijde is voorzien van boerenkunst. Oude boeren werktuigen zijn op en leuke manier verheven tot kunstonderwerpen. Historie, creativiteit en landelijke rust zijn hier optimaal gecombineerd ”.

Wat zou de lokale CU voor De Glind méér kunnen betekenen?
“Een duidelijke lijn in de gemeentelijke politiek. Hiermee bedoel ik om de belangen van De Glind in betrokkenheid van de buitenring een juiste plaatst te geven binnen de gemeentelijke discussie. De kern komt regelmatig aan bod, denk ik.” De Glind heeft haar eigen plek binnen de negen kernen. Bovenal vind ik belangrijk dat de lokale CU voor een christelijk getuigenis moet blijven staan, ook in de praktische uitwerkingen en zeker in relatie tot de ontwikkelingen die voor De Glind gaande zijn”.

Dhr van Roekel, Postweg 17, De Glind

Bron: Ledenblad Komma, april 2005