Overdenking

Overdenking

Elk kwartaal schrijft een voorganger uit de gemeente Barneveld een overdenking. Deze overdenking is overgenomen uit het ledenblad Komma.

Overdenking: P. Molenaar; Vrede op aarde!

bijbelwoensdag 22 januari 2014 09:28 In Lukas 2: 14 staat de prachtige tekst: Vrede op aarde. Maar laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Vrede op aarde, dat is in de kerstnacht geen wens, maar een feit. lees verder

Overdenking: Ds van de Streek: Stille tijd

Bijbel-webformaatwoensdag 10 april 2013 20:02 Psalm 62 In deze Psalm gaat het over het stil zijn voor God. Gewoonlijk is er lawaai om ons heen.  Nu de rust, de stilte… Maar het is geen stilte die beklemt. Het heeft wel iets weg van de stilte ... lees verder

Overdenking: J.P. van de Giessen; door God gedragen

Bijbel-webformaatvrijdag 01 februari 2013 19:58 Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Psalm 139:13 (HSV) Bij het asielzoekersbeleid lijkt het alsof de overheid iedere vluchteling al bij voorbaat wil ... lees verder