CDA: ‘ChristenUnie steekt kop in het zand in disco-discussie’

disco_610zaterdag 15 november 2008

Het CDA meent te moeten pleiten voor de komst van een disco om het jeugdbeleid te versterken. Dit heeft velen verbaasd, ook de ChristenUnie. Op dit punt is, wat ons betreft, het CDA de weg kwijt. Leest u de artikelen en ook onze wisselblog met daarin een gedachtenwisseling tussen Kees v.d. Werf (CDA) en Tjitske Kuiper.

,,Dat jongeren uit SGP- en ChristenUnie-gezinnen na het uitgaan allemaal netjes rond middernacht thuis zijn, strookt absoluut niet met de werkelijkheid. Het ligt veel genuanceerder. Ik ken genoeg jongeren uit die kringen die een disco bezoeken.’’

Lees hier de reacties van Tjitske Kuiper en Kees van de Werf op de weblog van Tjitske.

Dat zegt CDA-raadslid Kees van der Werf in reactie op de hausse aan reacties op de website van de Barneveldse Krant deze week. Maandag pleitte hij voor een disco in de gemeente Barneveld, omdat jongeren volgens hem behoefte hebben aan een veilige uitgaansplek binnen de gemeentegrenzen. ,,Mij valt op dat er in de reacties een veel te scherpe tegenstelling wordt opgeroepen tussen refo’s en ‘de rest’, dat laatste is dan een heel brede groep. Verder blijkt dat duidelijk behoefte is aan een veilige uitgaansplek en dat ook ouders dit bevestigen.’’

Ongenuanceerd
,,Natuurlijk kiest de één liever voor een keet of café in plaats van een disco. Maar daar komen ook echt kinderen uit refogezinnen. Ik vind het jammer dat ouders dan zo ongenuanceerd reageren. Hun reacties staan bol van vooroordelen over seks en drugsgebruik, ik denk dat die ouders zelf nooit in een disco zijn geweest. Als het gaat om waarden en normen wil ik nog weleens zien of een disco zo negatief is. Het is niet het ‘Sodom en Gomorra’ dat mensen soms veronderstellen.’’ Waarom komt het CDA met dit voorstel? ,,We willen een partij zijn die vanuit christelijke overtuiging werkt en middenin de samenleving staat. Vanuit de eigen achterban klinkt ook de roep om een veilige uitgaansgelegenheid en dan het liefst in de gemeente Barneveld. Nu waaieren jongeren uit naar plaatsen buiten de gemeente. Hoe anoniemer die omgeving, des te groter is de kans op ontsporing. Wij willen ruimte voor verschillende behoeftes van jongeren. Daarbij ligt de nadruk op een veilig en goed geregeld uitgaansleven. Je kunt je kinderen wel bij andere gemeenten op de stoep zetten, maar dat kan niet. Je moet reëel zijn en hen ook wat bieden. In Barneveld zit daar vooruitgang in, maar we zijn er nog niet. Reken maar dat er grote behoefte is aan een disco. Dat zie ik wel aan mijn eigen kinderen en ook heb ik zelf veel reacties gekregen naar aanleiding van het artikel.’’

Uitgaansleven
Volgens Van der Werf is voor een disco wel een exploitant nodig die brood ziet in een dergelijke uitgaansgelegenheid. Dat er geen disco is, ligt volgens het raadslid mogelijk aan de sluitingstijden zoals die gelden in Barneveld. ,,Dat zouden we eerst moeten uitzoeken, alvorens ze aan te passen.’’ De CDA’er benadrukt eerst goed onderzocht te willen zien of de gemeente Barneveld een goed jeugdbeleid voert. De regionale rekenkamer kan dit onlangs ingediende verzoek mogelijk honoreren, dat wordt in december bekend. ,,In het uitgaansleven leren jongeren ook sociaal gedrag. Je kunt dat gebied niet uitsluiten en zeggen dat jongeren alleen op school, thuis en bij jeugdverenigingen opgroeien.’’

Voor het CDA is duidelijk dat het onderwerp uitgaan ,,zeer sterk’’ leeft. ,,Als gemeente kunnen we voorwaarden daarvoor scheppen. Als uit onderzoek van de rekenkamer blijkt dat we echt tekort schieten, moeten we wat ondernemen.’’ De partij verwacht daarbij zeker ook medewerking van VVD en Pro’98, zegt Van der Werf.

De ChristenUnie reageerde deze week afwachtend op de discowens van het CDA. Op haar weblog schrijft CU-fractievoorzitter Tjitske Kuiper: ,,Het is mij een raadsel hoe disco’s het lokale jeugdbeleid naar een hoger plan kunnen tillen. (…) Er wordt ook nog een verband gelegd met De Koepel in Garderen. Nadat de sluitingstijden daar vervroegd zijn, blijft een deel van de jeugd weg. Dat wordt door het CDA als een probleem gezien. Je kunt het echter ook van de andere kant benaderen en je afvragen hoe de inwoners van Garderen dit alles beleven. Ik had begrepen dat deze nieuwe maatregelen een heel stuk overlast schelen. (…) Zelf voel ik meer voor jeugdwerk waarbij jongeren en jeugdwerkers en vrijwilligers elkaar persoonlijk(er) ontmoeten. En of dat bij disco’s goed van de grond kan komen is voor mij de vraag.’’

Van der Werf: ,,Het idyllische beeld dat de ChristenUnie schetst van hoe het zou moeten, is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Je moet reëel zijn. De werkelijkheid vind je maar voor een heel klein deel in ontmoeting in kerkzaaltjes, maar het overgrote deel van de jeugd zit in de keet, disco of kroeg. Wat Kuiper zegt is een droomwereld die niet bestaat en waar ze zelf ook geen echte invulling aan geeft. De ChristenUnie steekt de kop in het zand. Je moet het niet alleen overlaten aan exploitanten, maar zelf ook stimuleren en reguleren. Jongeren hebben behoefte bij elkaar te zijn. En natuurlijk moet je zorg voor omwonenden hebben. Maar overlast wordt te vaak gezien als maatstaf om iets te verbieden. In Garderen zijn er 130 jongeren minder, ik wel weleens weten waar ze nu zijn. Ze zitten echt niet thuis achter de tv denk ik. Het probleem zal zich verplaatst hebben.’’

Bron: Barneveldse krant

« Terug

Reacties op 'CDA: ‘ChristenUnie steekt kop in het zand in disco-discussie’'

Renate
Geplaatst op: 26-11-2008 18:52 Quote
Ik vind dat de disco er moet komen!
En natuurlijk niet pas over een paar jaar!

En zoals je kunt zien op de hyve:
discobarneveld.hyve.nl

zijn nog meer jongeren, zoals mij, het er mee eens!
Nieuw bericht

Archief > 2008 > november