CU: ‘Wijkplatforms Barneveld op infrastructuur gericht'

Kruispunt bij de Burgtzaterdag 01 november 2008

Op 31 oktober verscheen in de Barneveldse Krant een artikel over de aandacht die de wijkplatforms tijdens de begrotingsraad kregen. De kop van het artikel wekt de indruk dat de ChristenUnie kritiek heeft op de wijkplatforms. Niets is minder waar! Lees daarom vooral ook het naschrift van Tjitske Kuiper.

BARNEVELD - De ChristenUnie Barneveld wil dat wijkplatforms meer aandacht gaan geven aan de sociale samenhang in wijken. ,,De ogen zijn tot op heden te veel gericht geweest op de infrastructuur'', zei fractievoorzitter Tjitske Kuiper donderdag tijdens de begrotingsvergadering.

Het functioneren van de wijkplatforms komt maandag ter sprake in de raadscommissie Samenleving, maar een aantal partijen liep daar donderdag alvast op vooruit.

Gerard Schotanus (SGP) noemde het opheffen van wijkplatform De Burgt ,,wrang'' en pleitte voor een nieuwe serie debatten in de wijken, vergelijkbaar met de normen- en waardendebatten die twee jaar geleden plaatsvonden.

,,We zijn warm voorstander van wijkplatforms, mits er duidelijkheid is over hun rol, positie en bevoegdheden'', meldde CDA-fractievoorzitter Bernard Schermers. ,,Deze blijken nu niet duidelijk en zorgen voor onrust. Dit moet beter.''

Volgens Dick van Rheenen van Burger Initiatief heeft het college het nodige uit te leggen over de wijkplatforms. ,,Het college moet in een zo vroeg mogelijk stadium informatie verstrekken en niet pas als het echt niet anders kan.''

Willem van Essen van Lijst 8, al jaren een tegenstander van wijkplatforms, haalde hard uit naar burgemeester en wethouders. ,,Het college gedraagt zich als een onaantastbaar orgaan dat de verantwoordelijkheid afschuift op ambtenaren die namens hen in de wijkplatforms zitten. Die ambtenaren worden niet goed aangestuurd, waardoor er niets van de grond komt en de hele boel wordt gefrustreerd. Als het college niet direct met de bevolking wil handelen, kunnen ze dat ook niet via platforms.''

Het functioneren van wijkplatforms kwam onlangs onder vuur te liggen toen de leden van platform De Burgt opstapten uit frustratie over de slechte communicatie met de gemeente.

(bron: Barnveldse Krant, 31 oktober 2008)

Naschrift
Bovenstaand een verslag van de begrotingsvergadering. De kop van het artikel lijkt net even anders dan wat wij hebben gezegd. Niet: "de ogen van wijkplatforms zijn tot op heden teveel gericht op wijkplatforms"(is kritiek), maar: "Overigens pleiten we er voor om met name de sociale samenhang in de wijkplatforms meer aandacht te geven. Op die manier kunnen ze in Barneveld samen vorm geven aan wijken en buurten. De ogen zijn tot op heden voornamelijk gericht geweest op infrastructuur. Maar ook het onderling functioneren in wijken zal via de platforms een steviger fundament kunnen krijgen". (= idee/suggestie) De rest van de tekst staat in het teken van mantelzorg in relatie tot wijkplatforms.

U kunt hier de woordelijke tekst zelf nalezen en zien in welk kader dit stond.

Namens de fractie,
Tjitske Kuiper

 

 

« Terug

Archief > 2008 > november