Henry Buitenhuis (fractielid)

Wie is Henry Buitenhuis

Sinds juli 2007 mag ik de voor de ChristenUnie lid zijn van de gemeenteraad in Barneveld. Een mooie gemeente waarin het fijn wonen is. Er zijn veel vrijwilligersorganisaties en kerken. Als je als daar als Barnevelder lid van wordt en je actief inzet, dan merk je dat mensen echt iets voor elkaar over hebben. Dat is participatie met het hart. Eén van de mooie ontwikkelingen van de laatste jaren is dat over kerkgrenzen heen de diakenen van de kerken met elkaar samenwerken om hulp te bieden.

Juist daarom is het ook fijn om in deze gemeente te wonen met onze 6 opgroeiende kinderen. Daarvan is er één inmiddels getrouwd. We wonen hier centraal in Nederland. Onderwijsvoorzieningen zijn vanuit Barneveld gemakkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar. Tegelijk liggen de dorpen van de gemeente Barneveld in een mooie omgeving met een open agrarisch landschap en aansluitende natuurterreinen. In onze vrije tijd is het voor ons een plezier om daar te wandelen en te fietsen.

Ik werk als onderwijsadviseur bij AOC Wellantcollege. In dit beroep begeleid ik diverse docententeams in het vernieuwen van opleidingen. In een tijd met veel veranderingen is dat voor mij een uitdagend beroep.

Van huis uit heb ik meegekregen dat je, als je er de mogelijkheden voor hebt, je inzet voor de mensen om je heen. In Jeremia staat daarvoor een mooie motivatie. ‘Bid tot de HEER voor de stad en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ Daarom ben ik ook blij met de slogan van de ChristenUnie in Barneveld, we zetten ons in en we Werken aan Welzijn.

Voor het werken aan het welzijn van Barneveld op de langere termijn is het, volgens mij, belangrijk dat we fors besparen op het gebruik van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan lijkt het mij goed dat we meer gebruik gaan maken van zonne-energie, windenergie en aardwarmte. Elke nieuwbouwwoning in Barneveld moet energieneutraal zijn. Inclusief de elektrische auto die je met je eigen zonne-energie oplaadt. En in het dorp gebruik je de (elektrische)fiets op een verbeterd fietspadennetwerk en zo weinig mogelijk de auto.

Daarom ben ik blij met de speerpunten van de ChristenUnie. Persoonlijk wil ik mij inzetten op het gebied van energie, klimaat , milieu​:

  • Alle nieuwbouwwijken energieneutraal bouwen, door inzet van innovatieve energievormen en duurzame materialen.
  • Creatieve financieringsvormen moeten energie-neutrale wijken mogelijk maken.
  • Bij bestaande gemeentelijke gebouwen streeft de gemeente naar een minimale energiebesparing van 4% per jaar en 40% opwekking en/of inkoop van duurzame energie.
  • Planologisch mogelijk maken dat alle grote bedrijfshallen vol liggen met zonnepanelen.
  • Om verandering van energiegebruik zichtbaar te maken wordt er een dashboard op de gemeentelijke website geplaatst met de resultaten van de energiereductie.