Wilma Heijkoop (fractielid)

Wie is Wilma Heijkoop

Mijn naam is Wilma Heijkoop. Ik ben getrouwd met John en wij hebben 3 kinderen in de leeftijd van 15 tot 21 jaar. Ik ben geboren en getogen in Barneveld. Barneveld is een prachtige, veelkleurige gemeente. In Barneveld voel ik me thuis!

Ik ben van beroep leerkracht. Tien jaar heb ik in het basisonderwijs gewerkt. Daarna ben ik ongeveer tien jaar thuis geweest om voor onze kinderen te zorgen. Nu werk ik alweer een behoorlijk aantal jaren op de peuterspeelzaal en in de kinderopvang.

In mijn vrijwilligerswerk werk ik met alleenstaande allochtone moeders. Daarnaast heb ik vanuit een werkgroep voor mensen met een beperking contact met mensen die extra zorg nodig hebben. Bovendien help ik regelmatig met het leiden van een cursus over het huwelijk: samen praten over wat écht belangrijk is in je relatie!

Ik ben meelevend lid van de Hervormde Kerk in Barneveld.

Een luisterend oor zijn en iedereen tot zijn recht laten komen vind ik belangrijk. Als er zorgen zijn moeten we die samen dragen en elkaar een duwtje in de rug geven. De huidige economische en maatschappelijke veranderingen vragen om een goede doordenking van het inzetten van vrijwilligers en professionals.

Vanuit deze context wil ik een volgeling zijn van Jezus Christus. Ik wil me graag inzetten voor de ChristenUnie.

De komende periode wil ik me graag inzetten voor:

  • Goede ondersteuning van jonge gezinnen, o.a. door middel van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
  • Actieve wijkplatforms en buurtactiviteiten.
  • Sterke lokale bedrijvigheid.

Mijn motto is letterlijk en figuurlijk: HOUD HET DICHTBIJ!