Gebed

Gebed een belangrijk wapen

Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.” (Ps. 68 : 20)

Deze woorden mogen we gelovig zingen, als we zien op de grote liefde waarmee God ons liefheeft. In Christus heeft God getoond dat er vergeving en genade is. Met diep ontzag buigen we ons voor Hem. En met elkaar belijden wij dat we in alles volledig afhankelijk zijn van de Here. Het is een heerlijk gegeven dat de God en Vader van onze Here Jezus gebeden wil zijn. Op vele plaatsen roept Hij ons op Hem te vertrouwen. “Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” (Hebr. 4 : 16) 


Gebedspunten voorjaar 2018

U kunt bidden en danken voor:

  • Het werk van de Fractie en Wethouder.
  • De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
  • Kracht, gezondheid en wijsheid voor lijsttrekker Lukas Scheijgrond
  • De kandidaten van de ChristenUnie Barneveld
  • De boeren met hun gezinnen die getroffen zijn door de Fipronil crisis
  • Naar elkaar omzien en samen leven