Henry Buitenhuis (fractielid)

Wie is Henry Buitenhuis

Vanaf 2007 ben ik met veel plezier raadslid in Barneveld (met een korte afwezigheid). Een mooie gemeente waarin ik me met mijn gezin thuis voel. Onze 6 kinderen zijn hier opgegroeid en voor een deel getrouwd. En nu mag ik ook opa zijn.

Al jong heb ik als christen geleerd dat duurzaam omgaan met de schepping belangrijk is. En daarvoor wil ik me graag inzetten. Zeker omdat duurzaam investeren de beste manier is om de aarde door te geven aan onze kinderen.

In de plaatselijke politiek wil ik werken aan draagvlak voor de inzet van duurzame milieuvriendelijke energiebesparing en energie opwekking. Praktisch gezien kan dat door bijvoorbeeld duurzame gasloze woningen te bouwen. Dat daagt bouwers uit om met nieuwe oplossingen te komen die ons verder helpen. Leefbaarheid in de wijken is ook belangrijk. Ik wil daarom voldoende groen voor het maken van een ommetje in de buurt. Ook zet ik me sterk in voor voldoende goedkope nieuwbouw woningen voor jonge starters. 

Ook het reizen kan beter door energie vriendelijk fietsen te bevorderen, met de aanleg van een netwerk van goede fietspaden. Goed aangesloten op het mooie agrarische landschap en de natuurterreinen.

In de zorg is de afgelopen jaren veel veranderd. Ik blij met de manier waarop we, met elkaar, deze veranderingen hebben opgepakt. Vele vrijwilligers in deze mooie gemeente zijn bereid om voor anderen te zorgen. De nieuwe manier van werken moet de komende jaren verder ontwikkeld worden, zodat iedereen die het nodig heeft de juiste zorg blijft krijgen.

Zo blijft Barneveld een gemeente met toekomst waar elke inwoner zich thuis voelt.

Henry in actie in de gemeenteraad: 'Meer betaalbare woningen bouwen'