Kitty Brouwer

Wie is Kitty Brouwer

Ik woon samen met mijn man al 25 jaar in Barneveld. We hebben drie kinderen in de leeftijd van 23 tot 29 jaar. Ook zijn we de trotse opa en oma van een kleinzoon. De gemeente Barneveld is een fijne plek om te wonen. We voelen ons hier helemaal thuis.

In het dagelijks leven ben ik docent op het Praktijkonderwijs bij De Meerwaarde. In dit werk begeleid ik jongeren met leermoeilijkheden naar een goede plek in de samenleving. Het is erg mooi werk om te doen.  Voordat ik hier begon heb ik 19 jaar met veel plezier  in het basisonderwijs gewerkt.

Jarenlang ben ik bestuurslid van de ChristenUnie Barneveld geweest. In deze tijd heb ik kennisgemaakt met het gemeenteraadswerk. Het lijkt mij mooi om daar ook een steentje aan bij te dragen.

Heel belangrijk vind ik dat er niet in problemen gedacht wordt, maar dat de mensen achter de problemen gezien worden. Wat is het beste voor de inwoners van de gemeente Barneveld. Het moet dan niet alleen om bepaalde groepen gaan, maar iedereen telt mee. Het respect opbrengen voor je medemens is daarbij van belang. We zijn er niet om alleen ons eigen belang te dienen. Als politieke partij kun je meeregeren op lokaal niveau. Zo kun je ook invloed hebben op wat er besloten wordt voor mensen die zelf niet de gelegenheid hebben te anticiperen. Omzien naar de naaste is een belangrijke opdracht die wij van God meegekregen hebben. Ook in de gemeenteraad kun je daar handen en voeten aan geven.

Mooi in onze gemeente is dat er veel vrijwilligers zijn. We moeten wel opletten dat zij niet het werk moeten gaan doen wat thuishoort in de reguliere werkvoorziening.

Er komen veel veranderingen aan in het starten van passend onderwijs en de participatiewet. De gemeente moet opletten dat kennis die aanwezig is niet verloren gaat, doordat men zelf weer het wiel gaat uitvinden. Samenwerken van verschillende instanties is hierin van essentieel belang.

Samen met de andere kandidaat-leden van de ChristenUnie hoop ik op goede verkiezingen en een mooie uitslag voor onze partij. We leggen het biddend in Gods hand.

 

Personalia

Geboren:                           26 augustus 1961 te Zeist                

Burgerlijke staat:                Getrouwd, 3 kinderen met partners en 1 kleinkind

Beroep:                             Docent Praktijkonderwijs   

Kerkelijke gemeente:         Gereformeerde Kerk  Vrijgemaakt  te Barneveld

Hobby’s:                            Familie en vrienden, lezen, zwemmen, fietsen, tuinieren, politiek, puzzelen