Aandacht voor zorg en aandacht van betrokken personeel.

Voetballende kinderen
02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
Door Wouter de Kool op 3 november 2022 om 22:06

Aandacht voor zorg en aandacht van betrokken personeel.

Verzelfstandiging Be Active & Creative

Met het oprichten van een stichting in het kader van de verzelfstandiging van het huidige gemeentelijke team Be Active & Creative wordt heel wat beoogd.  

Zo wordt onder meer de ondernemersmentaliteit en creativiteit bevorderd, wordt het integrale karakter van Be Active & Creative behouden en ontstaat er een heldere opdrachtgever / opdrachtnemer-relatie tussen gemeente en het team  Uit de eerdere tussenrapportage blijkt dat bij betrokkenen draagvlak is voor het oprichten van een eigen stichting.  

Naast alle beoogde bedrijfsmatige benefits zorgt een dergelijke wijziging altijd ook voor onrust, onzekerheid en spanning bij betrokken medewerkers. Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor zorg en aandacht voor betrokken personeel in dit traject.  

Daarnaast hebben wij in de commissie al aandacht gevraagd om voor de gegevensdeling met de toekomstige stichting. Een stichting is een private partner en zonder juridische grondslag is gegevensdeling met een private stichting een datalek. En dat terwijl informatiedeling mij essentieel lijkt voor bijvoorbeeld effectief functionerend jongerenwerk. De wethouder heeft in de commissie al aangegeven hier aandacht aan te besteden. Ik wil nogmaals benadrukken blijf hier op monitoren, anders kunnen zij niet handelen.

Labels: , , ,