Vaccinatie zeer belangrijk!

201837.gezondnu.vaccinaties.jpg
Lukas Scheijgrond - vrije tijd
Door Lukas Scheijgrond op 6 april 2019 om 11:46

Vaccinatie zeer belangrijk!

Tijdens de commissie samenleving is gesproken over het belang van vaccinaties en de eventuele gevolgen van een uitbraak.

Het stimuleren van vaccinatie is heel belangrijk. Het vaccinatieprogramma heeft voorkomen dat veel kinderen ziektes kregen die waar je dood aan kan gaan of waarvan je levenslang de nare gevolgen ondervindt. Maar door een lage vaccinatiegraad kunnen die ziektes weer de kop opsteken. Eerder deze week werd bekend dat in Den Haag een paar kinderen de mazelen hebben opgelopen.  Ondanks de pilot die nu, op initiatief van PRO’98, Burger Initiatief en ChristenUnie, uitgevoerd wordt om het aantal gevaccineerde kinderen te verhogen, zal de norm van 95% gevaccineerde kinderen waarschijnlijk niet gehaald worden. Tijdens de vergadering van de raadscommissie over vaccinatie hebben we als ChristenUnie daarom benadrukt dat bij een uitbraak snel gehandeld moet worden om de verspreiding tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat scholen en kerken, met name die van bevindelijke gereformeerde gezindten, verzocht worden om samenkomsten af te blazen. Dat zijn natuurlijk ingrijpende maatregelen. We hebben het college op het hart gedrukt om hier het gesprek over aan te gaan voordat er een uitbraak is, zodat er geen discussies ontstaan op het moment dat er gehandeld moet worden.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.