Zorgen over aanrijtijden ambulance

Ambulance-Barneveld-715x408
social media avond Henk2
Door Henk Wiesenekker op 15 mei 2018 om 23:54

Zorgen over aanrijtijden ambulance

De aanrijtijden van de ambulance in de gemeente Barneveld is in diverse dorpen niet in orde. Ons streven is dat er alles aan gedaan wordt om de aanrijtijden te verbeteren en dat geldt met name voor de genoemde dorpen. Daar zullen we ons dus voor inzetten!

Vandaag uitte ik mijn zorgen over de aanrijtijden van de ambulance in onze gemeenten. In diverse dorpen van onze gemeenten is dat echt niet op orde en moeten we verbetering willen boeken. In Voorthuizen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Garderen en Stroe wordt de streefnorm niet gehaald. De norm is dat de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is bij 95% van de ritten met de hoogste urgentie. En het is in de genoemde dorpen wat mij betreft te vaak het geval dat de ambulance niet op tijd is. Volgens de directeur van de VGGM zijn er verschillende oplossingsrichtingen bedacht, maar is het een complex vraagstuk vanwege de grote rol die verzekeraars hierin hebben. Ook blijkt de 95% een streefnorm voor de gehele regio en is die niet gekoppeld aan verschillenden dorpen. Ondanks dit gegeven heb ik ervoor gepleit om juist in onze gemeente te werken aan verbetering, want die is nodig en heeft ook een positief effect op de regio. Het gaat hier om levens en dus moet je zo dicht mogelijk tegen de 100% willen zitten.

De komende weken gaan we ons beraden op de aanrijtijden van de ambulance. Ons streven is dat er alles aan gedaan wordt om de aanrijtijden te verbeteren en dat geldt met name voor de genoemde dorpen

Op 30 mei heeft Henk Wiesenekker in de raadsvergadering het voorstel gedaan om de aanrijtijden te verbeteren. Daarbij kreeg hij raadsbrede steun. Bekijk zijn speech hier:

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.