Ledenwerfactie

Ledenwerving 

Met een lidmaatschap van de ChristenUnie ondersteunt  versterkt u het christelijk-sociaal geluid in de politiek, zowel lokaal, provinciaal als landelijk.

De contributies van de leden maken het werk van de ChristenUnie mogelijk. Zo worden uit uw contributies onder meer de opleidingen van volksvertegenwoordigers en de campagnes betaald.

Het is daarom belangrijk dat we het aantal leden van de ChristenUnie op peil houden, en natuurlijk het liefst laten groeien. 

ChristenUnie Barneveld steunt het plan van het landelijk bestuur om nieuwe leden te werven.

Wilt u lid worden of kent u iemand die lid zou willen worden? 

Dan kunt u dit doorgeven via secretariaat@barneveld.christenunie.nl

Wist u dat u een lidmaatschap van de belasting af kunt trekken?

Wist u dat een tweede lidmaatschap binnen een gezin, bijvoorbeeld uw partner of meerderjarige kinderen, voor de helft van de contributie is? 

Een nieuw lid zou zich ook direct op kunnen geven via de website: https://www.christenunie.nl/nl/lidworden

Meer informatie over het lidmaatschap van de ChristenUnie kunt u vinden op: http://www.christenunie.nl/nl/doemee