Start ChristenUnie Barnevel

Wij zijn op zoek naar 1 nieuw bestuurslid, iets voor u? Klik voor meer informatie

RSS icon linking to RSS overview

Fietspad tussen de bomen

Stationswegdinsdag 26 april 2016 De plannen voor het kappen van bomen langs de Stationsweg hebben geleid tot vele reacties. In de krant, op Facebook en ook via de mail bereiken ons de berichten dat het kappen van de bomen onwenselijk is. Inmiddels is er politiek draagvlak voor het behouden van de bomen. Ook de ChristenUnie heeft geluisterd naar alle reacties. lees verder

Beter omgaan met afval

restafval barneveld 2016woensdag 13 april 2016 Duurzaam afvalbeheer en het circulair maken van de economie hebben op dit moment hoge prioriteit in het afvalbeleid. De noodzaak tot 'anders omgaan met afval' neemt toe. De transitie van afval naar grondstof vraagt om een trendbreuk in de wijze waarop afval wordt ingezameld en verwerkt. Hierna volgt de bijdrage van Peter Spruijt in de raad. lees verder

Warm welkom voor statushouders in Barneveld

woensdag 13 april 2016 De Barneveldse samenleving kenmerkt zich door een sociale en gastvrije houding. Dat zien we op heel veel fronten en ook als het gaat om de opvang van statushouders. We herinneren ons nog heel goed de massale opkomst in De Meerwaarde tijdens de informatieavond over vluchtelingen en statushouders; de zaal zat boordevol met Barnevelders die graag wat willen doen voor medemensen die op de vlucht zijn voor oorlog, vervolging en onderdrukking.
Hier volgt de bijdrage van Heimen Schuring hierover in de raad lees verder

Bekijk meer nieuwsberichten >>>